วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"7-20-7" สูตรลับการล้างมือ สกัดโรคติดต่อ

"7-20-7" สูตรลับการล้างมือ สกัดโรคติดต่อ

  • Share:

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันล้างมือโลก” หรือ Global Hand Washing Day เพื่อเป็นการรณรงค์และกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชากรทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของการล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกวิธีเป็นประจำ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โรคที่สำคัญได้ทางหนึ่ง

ทั้งนี้ เนื่องจาก “มือ” ของคนเรา สามารถนำเชื้อโรคติดต่อผ่านการสัมผัสเข้าสู่ร่างกายได้มากมาย
ตัวอย่างโรคที่พบบ่อย อาทิ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค หัด หัดเยอรมัน, โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร เช่น อุจจาระร่วง โรคตับอักเสบชนิดเอ โรคบิด อหิวาตกโรค โรคพยาธิชนิดต่างๆ ซึ่งติดต่อได้จากการที่มือปนเปื้อนเชื้อเหล่านี้ แล้วหยิบจับอาหารรับประทานเข้าไป, โรคติดต่อจากการสัมผัสโดยตรง เช่น โรคมือเท้าปาก โรคตาแดง แผลอักเสบที่ผิวหนัง หิด เหา โรคเริม, โรคที่ติดต่อได้หลายทาง เช่น โรคอีสุกอีใส อาจติดต่อได้จากการหายใจ และการสัมผัส ฯลฯ

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึง 3 ต.ค.2559 มีผู้ป่วยอุจจาระร่วง 904,384 คน เสียชีวิต 4 ราย และมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 108,469 คน เสียชีวิต 17 ราย และโรคมือเท้าปาก มีผู้ป่วย 67,516 คน เสียชีวิต 2 ราย โดยในแต่ละปีมีข้อมูลจากองค์การยูนิเซฟว่า มีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคอุจจาระร่วงประมาณ 3.5 ล้านคน และโรคปอดบวมประมาณ 25% ของประชากรเด็กทั่วโลก

รศ.พญ.ฤดีวิไล สามโกเศศ อุปนายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย บอกว่า “มือ” ถือเป็นอวัยวะสำคัญที่นำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย เพราะในแต่ละวันเราใช้มือตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้า ทั้งจับต้องสิ่งต่างๆ หยิบอาหารเข้าปาก สัมผัสผู้อื่น หากมีคนเป็นโรคติดเชื้อ มือก็สามารถกระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นจากการสัมผัสกันโดยตรง หรือผ่านตัวกลาง ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำสาธารณะ ลูกบิดประตู ราวโหนรถเมล์ รถไฟฟ้า และราวบันไดเลื่อน รวมไปถึงสิ่งของต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นของเล่น โทรศัพท์มือถือ รีโมตทีวี หรือเงิน เป็นต้น ซึ่งโรคติดต่อที่เป็นกันมากในเด็กมีทั้งที่เกิดจากเชื้อไวรัส เช่น โรคมือเท้าปาก โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ RSV ปอดบวม โรคตาแดง โดยเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทาง ได้แก่ ทางปาก ทางจมูก และทางผิวหนังและเยื่อเมือก

อุปนายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยยังบอกด้วยว่า การล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกวิธี จะช่วยป้องกันโรคติดเชื้อในทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจและการสัมผัสผ่านทางผิวหนังและเยื่อเมือกได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะโรคท้อง ร่วง และโรคปอดบวม ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของเด็กทั่วโลกสูงที่สุด

“สถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆของเด็ก ได้แก่ เนิร์สเซอรี่ เดย์แคร์ โรงเรียนอนุบาล บ้านบอล ศูนย์ การค้า เมื่อมีเด็กรวมกันอยู่มาก เวลาเล่นก็จะมีการไอ จาม เนื่องจากเชื้อไวรัสที่ออกมากับน้ำลาย การไอหรือจามจะมีชีวิตอยู่บนมือได้นานถึง 30 นาที และอยู่บนพื้นผิวต่างๆได้นานหลายชั่วโมง หากมือเราไปจับสิ่งของเหล่านั้น แล้วไปจับอย่างอื่นอีก เชื้อโรคก็จะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว”

คุณหมอฤดีวิไลบอกด้วยว่า พ่อแม่และครูที่โรงเรียนต้องดูแลสุขภาพเด็กให้ปลอดภัยจากโรค โดยการปลูกฝังให้เด็กๆ ล้างมือด้วยสบู่เป็นประจำจนเป็นนิสัย รวมถึงหมั่นทำความสะอาดของเล่นต่างๆด้วยเพื่อลดเชื้อโรคที่แฝงมากับสิ่งของเหล่านั้น และมีผลการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า การล้างมือด้วยน้ำและสบู่ที่ถูกวิธีเพียง 20 วินาที หรือเท่ากับร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ 2 รอบ หรือเพลง ช้าง ช้าง ช้าง ของไทยเรา 2 รอบเท่านั้นเอง จะสามารถลดการติดเชื้อได้ถึงร้อยละ 90 หากเราสามารถล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกสุขลักษณะสม่ำเสมอ และช่วยกันปลูกฝังทุกคนให้เห็นความสำคัญของการล้างมือตั้งแต่ยังเด็ก ก็จะช่วยสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชนตั้งแต่เด็กๆ เป็นการลดการเกิดโรคติดต่อได้ทางหนึ่ง

ด้าน นายปรีดา จิระวรรณชัยกุล ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์โพรเทคส์ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โพรเทคส์ในฐานะผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์สบู่ลดการสะสมของแบคทีเรีย เล็งเห็นความสำคัญของการเสียชีวิตของเด็กทั่วโลกกว่า 3.5 ล้านคน ที่มีสาเหตุการเจ็บป่วยมาจากโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้ รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงในเด็กไทย จึงได้ร่วมกับ กรมอนามัย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ และ บริษัท เซ็นทรัลฟู้ด รีเทล จำกัด จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันล้างมือโลก 2016” และ “เดือนแห่งการล้างมือ” เพื่อกระตุ้นให้เกิดสุขอนามัยที่ดีด้วยการล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกวิธี เพื่อลดโอกาสการสะสมและลดการติดเชื้อโรคต่างๆ ในวันที่ 19 พ.ย.2559 นี้ ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ขณะที่ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ เสริมในตอนท้ายว่า การล้างมือที่ถูกวิธีนั้น ให้ยึดหลัก “7–20—7” คือ ล้างมือ 7 ขั้นตอน โดยเริ่มจากฝ่ามือถูกัน, ฝ่ามือถูหลังมือและซอกนิ้วมือ, ฝ่ามือถูฝ่ามือและซอกนิ้วมือ, หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ, ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ, ปลายนิ้วถูฝ่ามือ และถูรอบข้อมือ โดยใช้เวลาประมาณ 20 วินาที หลังการทำกิจกรรมหลัก 7 อย่าง คือ ก่อนและหลังการเตรียมอาหาร, ก่อนและหลังรับประทานอาหาร, ก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย, ก่อนและหลังทำกิจกรรมต่างๆที่ใช้มือแล้วเอามือเข้าปาก หรือขยี้ตา ขยี้จมูก ไอ จาม, หลังเข้าห้องน้ำ, หลังเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กหรือผู้ใหญ่ เมื่อล้างมือเสร็จแล้วควรเช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าสะอาด ห้ามใช้ผ้าที่คนอื่นเช็ดแล้วมาเช็ดต่อเด็ดขาด

เพียงแค่ล้างมือให้สะอาด ก็มีโอกาสที่จะปลอดภัยจากโรคร้ายได้ไม่ยาก.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้