วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เงิน5หมื่นในหลวง กับชีวิตใหม่ “บุญเชิญ”

ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ หมู่ 12 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เปิดเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2552

บุญเชิญ ดำคำ อายุ 45 ปี เป็นผู้จัดการโครงการนี้ เมื่อปลายปี 2553

บุญเชิญเรียนมาแค่ ม.3 ตอนเริ่มโครงการใหม่ๆ จึงเริ่มต้นด้วยการเป็นจิตอาสา ตัดหญ้า ปลูกต้นไม้ ใส่ปุ๋ย ทำทุกอย่าง ตามประสบการณ์

เดิมทีศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา มีเครือข่าย “จากภูผา สู่มหานที” ดำเนินการอยู่

เครือข่ายจากภูผา สู่มหานที มองหาผู้มารับผิดชอบงานนี้ คุณสมบัติต้องเป็นคนในพื้นที่ นี่คือที่มาของการได้รับการมอบหมายในฐานะผู้จัดการศูนย์ ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป เป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้อีก 2 ฐาน คือการทำปุ๋ยอินทรีย์ และการทำไบโอดีเซล บุญเชิญมีคนงานอยู่ 10 คน ทุกคนไม่มีเงินเดือน

“ตอนตั้งศูนย์ใหม่ๆมีการจ่ายเงินเดือนอยู่ 3 ปี” บุญเชิญว่า “รับเงินเดือนมา ก็บริจาคกลับคืนศูนย์ หลังจากปี 2557 ก็ไม่มีใครรับเงินเดือนอีก”

บุญเชิญคิดว่า เราอย่าเอาเงินเป็นที่ตั้ง ถ้าเอาเงินเป็นที่ตั้งเมื่อไหร่ ชีวิตจะไม่มีความสุข

ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาฯ มีโมเดลเรียนรู้ 8 ตัวอย่าง แต่ละ ตัวอย่างมีคนดูแลอยู่ 8 คน

1.บ้านคนมีน้ำยา เป็นบ้านที่ทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สบู่ ยาสระผม โลชั่น สเปรย์ไล่แมลงกว่า 30 รายการ ใช้สมุนไพรที่อยู่รอบตัว

2.การเลี้ยงไส้เดือน เป็นการเลี้ยงไส้เดือนที่ไม่ต้องลงทุน แค่เอาเศษอาหารของแต่ละวันไปเลี้ยง

3.การทำไบโอดีเซลจากน้ำมันเหลือใช้ในครัวเรือน ศูนย์จะมีตัวแทนไปเก็บรับซื้อกิโลกรัมละ 11 บาท รวบรวมแล้วเอาไปต้มในถังเหล็ก 200 ลิตร อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 55 องศา แต่ไม่เกิน 65 องศา พอได้ที่ปิดไฟให้สนิท

เติมเมทิลแอลกอฮอล์และโซดาไฟที่ผสมไว้แล้ว กวนให้เป็นเนื้อเดียวกัน ทิ้งไว้ 12 ชั่วโมง รอให้น้ำมันแยกตัว จะมีกลีเซอรีนจมอยู่ก้นถัง พอน้ำมันลอยขึ้นมาเสร็จเรียบร้อย พรุ่งนี้เช้าก็แยกได้

บุญเชิญบอกว่า น้ำมันไบโอดีเซลที่ได้ยังไม่สะอาด ต้องผ่านกระบวนการทำให้สะอาด ด้วยการเอาไปล้างด้วยน้ำสะอาดบริสุทธิ์ สัดส่วนน้ำมัน 10 ส่วน น้ำ 2 ส่วน

ตอนทดลองทำ ติดต่อบริษัท ปตท. ส่งเจ้าหน้าที่มาทดสอบการทำน้ำมันถึง 3 ครั้ง ครั้งแรกไม่ผ่าน เขาแนะนำต้องลดน้ำ ไล่ความชื้น ใช้เวลา ให้นาน ทำครั้งที่ 2 ผ่าน แต่ยังมีความชื้นอยู่ พอทำครั้งที่ 3 สรุปว่าผ่าน

เป็นน้ำมันที่ดีกว่าน้ำมันในท้องตลาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4.การทำจุลินทรีย์ก้อน บุญเชิญบอกเมื่อปี 2554 น้ำท่วมกรุงเทพฯ ทางศูนย์ได้ส่งจุลินทรีย์ก้อนไปช่วยเป็นแสนก้อน

5.น้ำส้มควันไม้ ได้จากไม้ที่เผาถ่าน จะได้ถ่านที่มีคุณภาพ เป็นเชื้อเพลิงไม่มีควัน ขั้นตอนการเผาจะได้เป็นน้ำส้มคุณภาพใช้ฉีดไล่แมลง

6.การปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตอนดูข่าวประเทศไทยป่าไม้ลดลงทุกปี คิดว่า ทำไมถึงลดทุกปี ทั้งที่มีการปลูก ก็พบว่าคนต้องการพื้นที่ทำมาหากิน พอไม่มีก็บุกรุกพื้นที่ป่า ประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไม่เพียงพอในการดูแลป่า

บุญเชิญจึงน้อมนำแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คือ การปลูกไม้ 3 ประเภท คือ 1.ไม้ใช้ปลูกแล้วเอาไปทำที่อยู่อาศัย เมื่อเอาไปแล้วก็ปลูกทดแทน 2.ป่ากินได้ คือกินได้ทุกอย่าง กินใบ กินผล

และ 3.ป่าใช้สอย ใกล้เคียงกับป่าใช้ได้ ไม้ใช้สอยต่างๆ ปลูกปีสองปี ก็นำไปใช้ได้ เช่น ไม้ไผ่ ประโยชน์อย่างที่ 4 ที่ได้รับ คือการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดินและน้ำ

7.การทำปุ๋ยอินทรีย์

8.การอนุรักษ์พันธุ์ข้าวเหลืองปะทิว พันธุ์ข้าวพื้นถิ่น ทนทานให้ผลผลิตดี มีการจัดแปลงสาธิตให้คณะศึกษาดูงาน ทดลองปลูก

โมเดลการเรียนรู้ 8 ตัวอย่างนี้ ปี 2554 พื้นที่มี 121 ไร่ เป็นทุ่งโล่ง มีแต่ดินที่ขุดแก้มลิงขึ้นมาถม

บุญเชิญเป็นแกนนำในการปลูกป่า ปลูกไม้ 36 ชนิด ไม้ยืนต้น เช่น ยางนา, ตะเคียน, พะยอม, มะฮอกกานี, ไม้ภาคเหนือ อย่างไม้พะยูง เจริญเติบโตได้ดี ไผ่ชนิดต่างๆ ไม้ผลเริ่มออกผลบ้าง ยังไม่ออกผลบ้าง

จากนั้นมีจิตอาสาต่างๆเข้ามาช่วย ตอนหลังได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันปลูกป่า ปตท.

“ตอนเรามาใหม่ๆร้อนมาก มีต้นไม้ไม่ถึง 20 ต้น เราก็เลยมาทำป่า พอเริ่มเป็นป่า เห็ดก็เต็มป่า ชาวบ้านก็ได้ประโยชน์ ถึงเวลาก็เข้ามาหาเห็ด”

เมื่อปี 2540 เกิดพายุโซนร้อนซีต้า น้ำท่วมเฉพาะเทศบาลเมืองชุมพร สูงถึง 2.50 เมตร ความเสียหายมูลค่า 1,000 ล้านบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว พระราชทานเงินส่วนพระองค์ 18 ล้านบาท รับสั่งให้ขุดคลองหัววังพนังตัก ระยะทาง 1,460 เมตร ให้แล้วเสร็จ คนชุมพรเรียกว่าคลองในหลวง

พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสต้องให้เสร็จในหนึ่งเดือน ผู้ปฏิบัติงานไม่รู้จะทำยังไง อย่างน้อยต้องใช้เวลาเป็นปี สุดท้าย...ใช้เวลา 29 วัน เสร็จยังไม่เสร็จสมบูรณ์ พอระบายน้ำได้ วันที่ 2 พฤศจิกายน พอถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน พายุลินดาก็เข้า ฝนตกหนักเหมือนพายุชีต้า แต่น้ำไม่ท่วมเพราะระบายออกทะเลได้

หมดจากปัญหานี้ พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสให้ทำแก้มลิงต่อ

แก้มลิง เป็นแก้มลิงขนาดกลาง มีพื้นที่ 200ไร่ รับน้ำได้ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร

ก่อนวันที่ 20 มิถุนายน 2541 วันที่พระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จมาเปิดโครงการแก้มลิง บุญเชิญไปช่วยจัดสถานที่เป็นเดือนๆ อยากจะเห็นพระเจ้าแผ่นดินใกล้ๆ สักครั้งในชีวิต

พอถึงวันนั้น พระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเปิดโครงการ คนเยอะมาก บุญเชิญเข้าไม่ได้ ก็เลยกลับบ้าน

ระหว่างทางที่ขี่มอเตอร์ไซค์ เจ้าหน้าที่เรียกไปบอกว่า ทางนี้ไปไม่ได้ พูดจากันไปไม่กี่คำ เจ้าหน้าก็บอกให้บุญเชิญรอเฝ้าพระเจ้าอยู่หัว บุญเชิญดีใจ ขอเวลากลับไปชวนคนแถวบ้านมา 13 คน

พระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาพร้อมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี เสด็จลงไปในพื้นที่แก้มลิงประมาณ 20 นาที ทรงแนะ วิธีให้เจ้าหน้าที่ระบายน้ำยังไงถึงจะไม่ท่วม

บุญเชิญมารู้เอาทีหลังว่า พระเจ้าอยู่หัวทรงทราบดี มีชาวบ้าน 55 คน ในพื้นที่แก้มลิง สูญเสียที่ดินทำกิน พระราชทานเงิน 7 ล้านบาท ให้นำเงิน ไปแบ่งให้ชาวบ้าน หนึ่งในนั้นมีบุญเชิญด้วย

จังหวัดชุมพรตั้งคณะกรรมการฯ มีตัวแทนชาวบ้าน 2 คน หารือกัน เงินที่ได้มา อย่าเอาฟรี ให้เป็นเงินยืม กำหนดให้ยืมเงินคนละไม่เกิน 50,000 บาท ไปประกอบอาชีพที่ตัวเองถนัด ครบสองปีแรกให้คืนไม่มีดอก ถ้าเข้าปีที่สามถึงห้า ดอกเบี้ยร้อยละ 3 บาท เพื่อกองทุนจะได้โตขึ้น

บุญเชิญเริ่มต้นชีวิตใหม่ เอาเงิน 50,000 บาท ไปซื้อแม่วัวที่ผสมแล้วมา 3 ตัว เลี้ยงอยู่หกเจ็ดเดือนได้ลูกเพิ่มเป็น 6 ตัว ลูกวัวตัวผู้ขาย ลูกวัวตัวเมียเอาไปทำแม่วัวต่อ เงินก้อนที่ได้มาเอาไปขยายสวน

บุญเชิญมีที่อยู่ 20 ไร่ เริ่มปลูกข้าวทีละสองสามไร่ ตอนนี้ขยายเป็น 10 ไร่ ทำโรงสี รับสีข้าวให้ชาวบ้าน รำและแกลบเอาไปผสมกับขี้วัวทำเป็นปุ๋ยหมัก

ยังมีพื้นที่เหลือ ปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไม้หลากหลายชนิด ไม้เศรษฐกิจ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ปลูกพืชผักสวนครัวรอบบ้าน 2 ไร่ กล้วยทุกชนิด ผลไม้ตามฤดูกาลมีอย่างละสองสามต้น “ตอนนี้ผมขายวัวหมดแล้ว” บุญเชิญเล่า “ทำให้มีเวลาเข้ามาทำงานที่ศูนย์เรียนรู้ ทำงานแล้ว ก็แทบจะไม่ได้อยู่บ้าน ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด ถ่ายทอดความรู้ให้คนที่ต้องการรู้”

บุญเชิญดูแลชีวิตตัวเองอยู่รอดแล้ว เพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกัน หันไปทำเกษตร เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา ฯลฯ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวทุกคนเหมือนมีชีวิตใหม่ มีรายได้เพิ่มขึ้น ลงหลักปักฐานได้มั่นคงขึ้น.

18 พ.ย. 2559 10:42 18 พ.ย. 2559 10:43 ไทยรัฐ