บุคคลในข่าว 19/11/59

ข่าว

  บุคคลในข่าว 19/11/59

  กระสุนทอง

   19 พ.ย. 2559 05:01 น.

   (ซ้าย)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน.(กลาง)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน.(ขวา)พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานรางวัลแก่ ผู้ชนะการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ในการนี้ คุณหญิงชดช้อย โสภณ พนิช เฝ้ารับเสด็จ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน.
   (ซ้าย)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน.(กลาง)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน.(ขวา)พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานรางวัลแก่ ผู้ชนะการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ในการนี้ คุณหญิงชดช้อย โสภณ พนิช เฝ้ารับเสด็จ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน.

   ผู้เจริญรอยตามธรรมชาติ ย่อมไม่ ออกนอกลู่นอกทาง...หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เพื่อท่านผู้อ่าน ฉบับนี้ ประจำวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559............

   ผลสำรวจกรุงเทพโพล เก็บข้อมูลตัวอย่างจากประชาชนทั่วประเทศพบว่า ประชาชน78.5% รู้สึกได้เข้าไปอยู่ใกล้ พ่อหลวงพลังแผ่นดินรัชกาลที่ 9 มากที่สุดจากการติดตาม พระราชกรณียกิจ ผ่านช่องทาง ข่าวพระราชสำนัก และจากการไปเยี่ยมชม โครงการหลวง และโครงการพระราชดำริต่างๆ............

   ภาพความทรงจำที่ตราตรึงใจคนไทยชั่วนิรันดร์คือ เสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดต่างๆในถิ่นทุรกันดาร ทรงขับรถลุยน้ำ ลุยโคลน เดินเท้า เพื่อเข้าไปพบปะประชาชน และมีพระราชปฏิสันถารโดย ไม่ถือพระองค์............

   มอบรางวัล ม.ร.ว.เทพกมล เทวกุล องคมนตรี เปิดนิทรรศการพร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด โครงการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 18 โดยมี คุณหญิงขวัญตา เทวกุล ณ อยุธยา และ เมธ์วดี นวพันธ์ มาร่วมงานด้วย ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วันก่อน.
   มอบรางวัล ม.ร.ว.เทพกมล เทวกุล องคมนตรี เปิดนิทรรศการพร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด โครงการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 18 โดยมี คุณหญิงขวัญตา เทวกุล ณ อยุธยา และ เมธ์วดี นวพันธ์ มาร่วมงานด้วย ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วันก่อน.

   ส่วน คำสอน ของ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ประชาชนน้อมนำไป ปฏิบัติแล้ว ได้แก่ ความพอดี 78.3% ความเพียร 62.7% ความซื่อสัตย์ 62.3%............

   9 คำสอน ของ พ่อหลวงพลังแผ่นดินรัชกาลที่ 9 ได้แก่ 1.ความเพียร 2.ความพอดี 3.ความรู้ตน 4.คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ 5.อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ 6.พูดจริงทำจริง 7.หนังสือเป็นออมสิน 8.ความซื่อสัตย์ 9.การเอาชนะใจตน............

   ครับ...คำสอนนี้ โดยเฉพาะ เรื่องความซื่อสัตย์, ความพอดี, พูดจริงทำจริง หากมีการสำรวจแล้วพบว่า นักการเมือง และ คนระดับนำ ภาคส่วนต่างๆของสังคม ยึดถือปฏิบัติเคร่งครัด ไม่น้อยกว่า 50% เท่านั้นแหละ ประเทศไทย โชติช่วงชัชวาล ไปนานแล้ว............

   ถึงวันนี้ “กระสุนทอง” ว่าประชาชนซึมซับกันแล้วกับคำว่า สถานการณ์ “ระยะเปลี่ยนผ่าน” ที่คนไทยทุกภาคส่วนต้อง ผนึกสามัคคีร่วมกัน ให้ความร่วมมือกับ รัฐบาลนายกฯประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อเปลี่ยนผ่านด้วยความราบรื่น สู่อนาคตใหม่ ให้ยั่งยืนต่อไป............

   ผ้ากฐิน โพธิพงษ์ ล่ำซำ บอสใหญ่เมืองไทยประกันชีวิต เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินสามัคคี พร้อมร่วมทำบุญกับบริษัทคู่ค้าจำนวน 3,287,483 บาท โดยมี ยุพา ล่ำซำ, นวลพรรณ ล่ำซำ และ สาระ ล่ำซำ มาร่วมในพิธีด้วย ที่วัดพระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา วันก่อน.
   ผ้ากฐิน โพธิพงษ์ ล่ำซำ บอสใหญ่เมืองไทยประกันชีวิต เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินสามัคคี พร้อมร่วมทำบุญกับบริษัทคู่ค้าจำนวน 3,287,483 บาท โดยมี ยุพา ล่ำซำ, นวลพรรณ ล่ำซำ และ สาระ ล่ำซำ มาร่วมในพิธีด้วย ที่วัดพระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา วันก่อน.

   การปฏิรูป ไปตามลำดับความสำคัญกับปัญหาที่สะสมซับซ้อน คาอยู่ทุกวันนี้ แค่ความตั้งใจมุ่งมั่นของผู้นำคนเดียว หรือ คนกลุ่มเดียวไม่มีทางสำเร็จได้เลย ต้นทุนเวลา 2 ปีกว่าของอำนาจพิเศษ นายกฯประยุทธ์ ย่อมประจักษ์แล้ว............

   การขับเคลื่อนบูรณาการด้วยการเดินสายตรวจเยี่ยมเป็นรายกระทรวงเพื่อเชื่อมโยงกระตุ้น ทุกห่วงโซ่ไม่ให้จมอยู่กับ แรงเฉื่อย หรือมัวแต่ “เกร็ง” อยู่กับสถานการณ์เปลี่ยนผ่าน ยืนยันได้ว่า นายกฯประยุทธ์ตกผลึกแล้ว งานใหญ่จะสำเร็จได้ต้อง ไม่ใช่สไตล์ข้ามาคนเดียว............

   โอ้โฮ...วิกฤติการเมืองที่ บราซิล ไม่รู้เลียนแบบ ไทยแลนด์ หรือเปล่า มีม็อบประชิดรัฐสภา ตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตา กระสุนยาง ระเบิดเสียง ผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งบุกห้องประชุม ตะโกนเรียกทหารไปสภา ซึ่งหมายถึงต้องการให้ ทหารยึดอำนาจ จน ส.ส.เผ่นหนี กระเจิง ............

   สาเหตุ ม็อบฮือ ที่บราซิลก็เหมือนๆกัน เบื่อทุจริต ที่แพร่ขยาย และ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ แต่กรณีเรียกร้องให้ทหารยึดอำนาจ ของไทยไม่โจ๋งครึ่ม แม้จะเข้าใจได้ว่า สร้างเงื่อนไข เปิดทางให้ก็เถอะ มีความต่างกันนิดหน่อยตรงนี้เท่านั้น............

   เทิดพระเกียรติ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เปิด “หัวหิน บ้านของพ่อ” นิทรรศการ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดถึง 12 ธ.ค. โดยมี ดร.ทวี นริสศิริกุล และ ณัฐพงศ์ กิจนิจชีวะ มาร่วมงานด้วย ที่ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน วันก่อน.
   เทิดพระเกียรติ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เปิด “หัวหิน บ้านของพ่อ” นิทรรศการ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดถึง 12 ธ.ค. โดยมี ดร.ทวี นริสศิริกุล และ ณัฐพงศ์ กิจนิจชีวะ มาร่วมงานด้วย ที่ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน วันก่อน.

   แต่อีกครับ...แต่ ที่เหมือนกันเป๊ะคือ ต้นเหตุจากผู้คน เบื่อการทุจริต และ เศรษฐกิจตกต่ำ นั้นพล.อ.ประยุทธ์-พล.อ.ประวิตร พึงตระหนักว่า อดีตที่ผ่านมามีเหมือนกันที่ รัฐบาลทหารถูกขับไล่ ด้วยเหตุทุจริตและเศรษฐกิจตกต่ำ “กระสุนทอง” กราบเรียนตรงๆว่า รัฐบาลปัจจุบันก็พึงระวัง ด้วยเช่นกัน ............

   น่าจับตา กระแสโลก ยุค ระบบทุนเสรี มือใครยาวสาวได้สาวเอา สร้างความ เหลื่อมล้ำ ผลักคนส่วนใหญ่ แบกทุกข์หนักขึ้นไม่สิ้นสุด เข้าขั้น ทุกข์ของคนจนคือทุกข์ของโลก เพิ่งปะทุชัดขึ้นที่ อเมริกา และก่อนหน้าอีกบางประเทศ กำลังตามมาที่ บราซิล............

   หรือว่า วงจรอุบาทว์การเมืองแบบไทยๆ จะระบาดสู่ โลกกว้าง ซะแล้ว ประชาธิปไตยไทย 84 ปี ฉีกรัฐธรรมนูญ เป็นสิบฉบับ หน้าฉาก เลือกตั้ง สลับฉากกับ รัฐประหาร แต่หลังฉากมี กลุ่มทุนผลประโยชน์เป็นทั้งเงื่อนไขและตัวแปร............

   ข่าวทั่วไปประจำวันนี้ 08.00 น. พ.ต.ต.เกรียงศักดิ์สุวรรณาภรณ์เชิญเพื่อนร่วมรุ่น ตชด.มฤคฯ 1/20 ร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่วัดคลองตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา............

   ช่วยฉุกเฉิน สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ซีอีโอเอไอเอส มอบรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมเครื่องมือการ แพทย์จำนวน 3 คัน มูลค่า 4,350,000 บาท ให้แก่ พล.อ.สสิน ทองภักดี เสธ.ทบ. เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพภาค โดยมี พล.อ.ราชรักษ์ เรียนพืชน์ มาร่วมงานด้วย ที่ บก.ทบ. วันก่อน.
   ช่วยฉุกเฉิน สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ซีอีโอเอไอเอส มอบรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมเครื่องมือการ แพทย์จำนวน 3 คัน มูลค่า 4,350,000 บาท ให้แก่ พล.อ.สสิน ทองภักดี เสธ.ทบ. เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพภาค โดยมี พล.อ.ราชรักษ์ เรียนพืชน์ มาร่วมงานด้วย ที่ บก.ทบ. วันก่อน.

   11.00 น. พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปิดงานนิทรรศการ “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” เชิญประชาชนร่วมบันทึกวีดิทัศน์คำปฏิญาณ “ทำดีตามพ่อสอน” บันทึกลงจดหมายเหตุฉบับประชาชน งานมีถึง 30 พ.ย. ที่ชั้น 2 สยามพารากอน............

   11.30 น. วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฉลองสมรส ปัทมาพร ลูกสาว สุรสีห์-สุดารัตน์ ศรีสังข์ กับ ธิปพงษ์ ลูกชาย พิชัย-ศิริพร ประทีปธรรม ที่หอประชุมมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน ปากช่อง นครราชสีมา............

   สมาคมบ้านปันรัก เปิดพื้นที่ฟรีให้ ขายข้าวสาร ของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศรีสะเกษ ที่สมาคมฯซอยอารีย์ 1 พหลโยธิน 21-27 พ.ย.นี้ มีการจัดให้ ผู้ซื้อออกแบบการ์ดอวยพร และบรรจุถุงผ้าเป็น ของขวัญปีใหม่ สอบถาม 0-2614-6655............

   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ลงพื้นที่ เปิดสอนการขายข้าวออนไลน์ให้ชาวนา ที่สหกรณ์การเกษตรผักไห่ อยุธยา ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สนใจเข้าร่วมติดต่อกองประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 0-2320-2777 ต่อ 1418-9............

   เชิญชม ชำนาญ เมธปรีชากุล จัดนิทรรศการ “ธ สถิตในหทัยราษฎร์” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ชินกร ไกรลาศ, ม.ร.ว.แม้นนฤมาส ยุคล และ ปัทมวดี เสนาณรงค์ มาร่วมงานด้วย ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ วันก่อน.
   เชิญชม ชำนาญ เมธปรีชากุล จัดนิทรรศการ “ธ สถิตในหทัยราษฎร์” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ชินกร ไกรลาศ, ม.ร.ว.แม้นนฤมาส ยุคล และ ปัทมวดี เสนาณรงค์ มาร่วมงานด้วย ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ วันก่อน.

   เข้าเทศกาลปูขน ดร.ปรีชา ถิรกิจพงศ์ สั่ง ปูขน ประจำห้องอาหารจีนหยก โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ตัวละ 800 บาทเท่านั้น นึ่งจิ้ม น้ำจิ้มสุขภาพผสมขิง............

   งานศพวันนี้ พระราชทานเพลิงศพ พินิจ ถาวร วัดมกุฏฯ 17.00 น. ............

   ศพ พล.ต.ต.โรจนฤทธิ์ สถานานนท์ อยู่ศาลา 2 วัดมกุฏฯ ถึง 21 พ.ย.นี้ ............

   ศพ กรองแก้ว ภูมิสวัสดิ์ อยู่วัดพระศรีมหาธาตุ สวดถึง 21 พ.ย.19.30 น. บรรจุ............

   "กระสุนทอง"

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09:07 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์