วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิวาทะบทเฉพาะกาล

การเขียนกฎหมายลูกเพื่อรองรับการเลือกตั้ง กลายเป็นวิวาทะค่อนข้างร้อนแรงระหว่างนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กับนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการ กกต. ฝ่ายแรกชี้แจงว่า กรธ. เขียนกฎหมายลูกให้สอดคล้องกับหลักของรัฐธรรมนูญ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ไม่ได้กลั่นแกล้งใคร และไม่มีเวลาคิดฟุ้งซ่านเพ้อเจ้อ

นายสมชัยตอบโต้ว่า ที่ออกมาพูดเพราะเห็นว่าหลักเกณฑ์ไม่เป็นธรรม จะมีกรรมการองค์กรอิสระอื่นๆได้รับผลกระทบจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น ป.ป.ช. ศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน หาก
ยึดหลักตามร่างรัฐธรรมนูญใหม่แต่โดยปกติเมื่อมีการร่างกฎหมายใหม่จะมีบท เฉพาะกาลให้ผู้ดำรงตำแหน่งอยู่เดิมอยู่ต่อไปจนครบวาระ

ประเด็นที่ก่อให้เกิดวิวาทะ และมีการกระแนะกระแหนกันว่า “ไม่ใช่เกิดมานานกว่า ร่างรัฐธรรมนูญมาหลายฉบับกว่า จะหมายความว่าเก่งกว่า” ได้แก่คุณสมบัติขององค์กรอิสระในร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ที่เปลี่ยนไปจากรัฐธรรมนูญก่อนๆในหลายเรื่อง เช่น ร่างใหม่ให้กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีคุณสมบัติคล้ายกับกรรมการ ป.ป.ช. หลายอย่าง

เช่น เคยรับราชการไม่ตํ่ากว่าอธิบดี เป็นผู้บริหารสูงสุดในรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือประกอบวิชาชีพที่กฎหมายรับรอง 20 ปี ส่วนรัฐธรรมนูญ 2550 ระบุว่า กรรมการ กกต. ต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และจบการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี เป็นต้น

รัฐธรรมนูญ 2550 ในส่วนที่เกี่ยวกับกรรมการ กกต. เน้นเรื่องความเป็นกลางทางการเมือง และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ส่วนร่างรัฐธรรมนูญใหม่เน้นประสบการณ์การรับราชการ และการบริหารรัฐวิสาหกิจ แต่ตัดเรื่องความเป็นกลางทางการเมือง และความซื่อสัตย์สุจริตออกไปทั้งๆที่สำคัญยิ่งต่อการจัดการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม

เรื่องที่โต้เถียงกันหลายฝ่ายอาจมองว่าเป็นการโต้เถียงระหว่าง กรธ. กับ กกต. เกี่ยวกับคุณสมบัติของ กกต. ตามร่างรัฐธรรมนูญใหม่ แต่อันที่จริงเป็นเรื่องที่มีผลกระทบถึงคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และกรรมการองค์กรอิสระอื่นๆ ด้วย จะได้รับผลกระทบแค่ไหนจากร่างกฎหมายลูกฉบับต่างๆ จะโดนเซ็ตซีโร่หรือถูกโละทิ้งหรือไม่?

คุณสมบัติองค์กรอิสระต้องยึดร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ไม่มีใครเถียง แต่ควรมีบทเฉพาะกาลหรือไม่? เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งอยู่เดิมอยู่ต่อไปจนครบวาระ เพื่อความเป็นธรรม และเพื่อไม่ให้มีเสียงครหาว่าต้องการโละองค์กรอิสระเพื่อจะได้แต่งตั้งใหม่ ดูเหมือน กรธ.จะไม่ให้มีบทเฉพาะกาล แต่จะให้กรรมการสรรหาชี้ขาด ซึ่งก็ต้องยึดหลักรัฐธรรมนูญไม่มีทางเลือกอื่น.

18 พ.ย. 2559 10:06 18 พ.ย. 2559 10:06 ไทยรัฐ