วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เก็บข้อมูล

เจ้าหน้าที่สำนักสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมโยธา กรมศิลปากร ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ กทม.เดินทางเข้ามายังบริเวณท้องสนามหลวง ฝั่งทิศใต้ เพื่อสำรวจวัดระดับพื้นดินโดยรอบ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนสร้างพระเมรุมาศ โดยล่าสุด กทม.จะปิดกั้นรั้วพื้นที่รอบสนามหลวงฝั่งทิศใต้ทั้งหมดในวันที่ 1 ก.พ.2560.

18 พ.ย. 2559 07:23 18 พ.ย. 2559 07:26 ไทยรัฐ