วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วธ.เตรียมรวมพระราชนิพนธ์ ในหลวง ร.9 ทำเป็นหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพ

วธ. มีมติจะรวบรวมบทความ และพระราชนิพนธ์ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ทั้งหมด 17 เรื่อง เพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือที่ระลึกในงานพระราชพิธีพระบรมศพ แจกจ่ายห้องสมุด และ ร.ร.ทั่วประเทศ และเตรียมจัดสัมมนาพระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย...

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2559 ที่กระทรวงวัฒนธรรม มีการประชุมคณะกรรมการวันภาษาไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านภาษาและวรรณกรรม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยมีมติว่า จะมีการรวบรวมบทความ และพระราชนิพนธ์ของพระองค์ ทั้งหมด 17 เรื่อง อาทิ พระราชานุกิจรัชกาลที่ 8 เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์, พระมหาชนก ,นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ , พระราชดำรัส, เรื่องทองแดง เป็นต้น เพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือที่ระลึกในงานพระราชพิธีพระบรมศพแจกจ่ายห้องสมุด และโรงเรียนทั่วประเทศ โดยในส่วนของหนังสือพระราชนิพนธ์นั้นจะคัดเลือกบางเล่มและจัดพิมพ์เรื่องละ 10,000 เล่ม เตรียมจัดสัมมนาพระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย

รมว.วัฒนธรรม กล่าวต่อว่า วธ.ยังจะจัดสัมมนาพระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย ประมาณเดือน ธ.ค.2559 โดยเชิญครูสอนภาษาไทยทั่วประเทศ ศิลปินแห่งชาติ นักวิชาการ นักเรียนและนักศึกษาที่เรียนด้านภาษาไทยเข้าร่วมสัมมนา รวมถึงได้ขอให้ทางโรงเรียน ควรส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรมของ พระองค์ โดยขอให้เด็กและนักเรียนร่วมประพันธ์ บทกลอน และคำถวายอาลัย เพื่อรวบรวมในจดหมายเหตุ ขณะนี้ ทางวธ.ได้มีการรวบรวมถ้อยคำแสดงความอาลัยได้ประมาณ 10,000 กว่าถ้อยคำ และบทกลอน 500 บทกลอน อีกทั้งจะจัดนิทรรศการพระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย และหนังสือพระราชนิพนธ์

นายวีระ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ จะมีการเชิญสำนักพิมพ์ต่างๆ มาออกบูธ เพื่อจัดจำหน่ายหนังสือพระราชนิพนธ์เผยแพร่สู่ประชาชน ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยและมีพระราชดำริในเรื่องภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยที่ก่อให้ เกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์ภาษาไทยให้มีแบบแผน รวมทั้งพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการประชุมของงานชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 ก.ค.2509 และต่อมารัฐบาลประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ.

วธ. มีมติจะรวบรวมบทความ และพระราชนิพนธ์ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ทั้งหมด 17 เรื่อง เพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือที่ระลึกในงานพระราชพิธีพระบรมศพ แจกจ่ายห้องสมุด และ ร.ร.ทั่วประเทศ และเตรียมจัดสัมมนาพระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย... 18 พ.ย. 2559 03:26 18 พ.ย. 2559 03:58 ไทยรัฐ