วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โลกเปลี่ยนคนใช้เช็คทั่วไทยลดฮวบ

โลกเปลี่ยนคนใช้เช็คทั่วไทยลดฮวบ

  • Share:
เหตุใช้จ่าย-ลงทุนไม่ฟื้นเต็มที่ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หอมฟุ้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รายงานข้อมูลการเรียกเก็บเช็คล่าสุดเดือน ต.ค.59 ที่ผ่านมา พบว่า ทั่วประเทศมีปริมาณการใช้เช็คทั้งสิ้น 5.5 ล้านฉบับ ลดลง 0.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายทั้งสิ้น 2.9 ล้านล้านบาท ลดลง 3.1% เป็นผลจากภาพรวมการใช้จ่ายและการลงทุนของเศรษฐกิจไทยยังเกิดขึ้นไม่ชัดเจน ขณะที่การโอนเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ มีวงเงินการโอนต่อวันเพิ่มขึ้น เพราะคนส่วนหนึ่งหันไปใช้การโอนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เช็ค

อย่างไรก็ตาม ภาวะการค้าการลงทุนที่ยังชะลอตัว ส่งผลให้เดือน ต.ค.มีเช็คคืนรวมจำนวน 86,400 ฉบับ คิดเป็นมูลค่า 18,400 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนมูลค่าเช็คคืนรวมต่อเช็คเรียกเก็บเพิ่มขึ้นจาก 0.53% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ปรับอยู่ที่ 0.64% โดยเป็นเช็คคืนไม่มีเงินหรือเช็คเด้งทั้งสิ้น 62,100 ฉบับ มูลค่า 8,680 ล้านบาท ส่งผลให้สัดส่วนมูลค่าเช็คเด้งต่อเช็คเรียกเก็บอยู่ที่ 0.30% เท่ากับสัดส่วนเดิมของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เช็คมูลค่าน้อยกว่า 10 ล้านบาท มีทั้งสิ้น 5.42 ล้านฉบับ คิดเป็นมูลค่า 1.03 ล้านล้านบาท หรือมีการเรียกเก็บคิดเป็นปริมาณ 99.3% และมูลค่า 36.1%

ทั้งนี้ การเรียกเก็บเช็คในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลมีเช็คทั้งสิ้น 3.73 ล้านฉบับ มูลค่า 2.54 ล้านล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 1.8% และ 3.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนปริมาณเช็คคืนและเช็คเด้งมี 45,200 ฉบับ และ 31,000 ฉบับ คิดเป็นมูลค่า 12,900 ล้านบาท และ 4,780 ล้านบาท ตามลำดับ ทำให้สัดส่วนมูลค่าเช็คคืนรวมต่อเช็คเรียกเก็บเพิ่มขึ้นจาก 0.41% เป็น 0.51% แต่สัดส่วนเช็คเด้งต่อเช็คเรียกเก็บ

ลดลงจาก 0.22% เหลือ 0.19% ขณะที่เช็คต่างจังหวัดมีทั้งสิ้น 838,000 ฉบับ มูลค่า 254,000 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 4.8% และ 4.2% ตามลำดับ โดยมีเช็คคืนรวมและเช็คเด้ง 13,600 ฉบับ และ 9,370 ฉบับ คิดเป็นมูลค่า 2,830 ล้านบาท และ 1,890 ล้านบาท ตามลำดับ ทำให้สัดส่วนมูลค่าเช็คคืนรวมและเช็คเด้งต่อเช็คเรียกเก็บรวมเพิ่มขึ้นจาก 1.05% เป็น 1.11% สัดส่วนเช็คเด้งจาก 0.55% เป็น 0.74% ตามลำดับ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้