วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ฝันเจาะตลาดทุกระดับ ชูมาตรฐานข้าวหอมมะลิใหม่บุกทั่วโลก

ฝันเจาะตลาดทุกระดับ ชูมาตรฐานข้าวหอมมะลิใหม่บุกทั่วโลก

  • Share:

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้จัดทำมาตรฐานสินค้าข้าวฉบับใหม่เสร็จสิ้นแล้ว โดยได้ปรับปรุงมาตรฐานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในปัจจุบัน และเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันให้กับผู้ส่งออกของไทยที่จะต้องแข่งขันกับการส่งออกข้าวของประเทศคู่แข่ง รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายขึ้น หลังจากที่มาตรฐานเดิมได้บังคับใช้มาตั้งแต่ปี 40 โดยคาดว่ามาตรฐานใหม่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ธ.ค.59 ที่จะถึงนี้

สำหรับมาตรฐานข้าวฉบับใหม่ ได้แบ่งจัดลำดับข้าวออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตลาดระดับบน คือ กลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง ต้องการบริโภคข้าวที่มีคุณภาพ ได้ปรับปรุงมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย เพื่อให้เกิดเอกลักษณ์ในความเป็นข้าวหอมชั้นเลิศของไทย โดยกำหนดให้มีข้าวหอมมะลิไทยสัดส่วนไม่น้อยกว่า 92% และใช้ชื่อภาษาไทยว่า “ข้าวหอมมะลิไทย” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “THAI HOM MALI RICE” ส่วนกลุ่มตลาดระดับกลาง คือ กลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการข้าวเกรดรองจากข้าวหอมมะลิไทย ราคาต่ำกว่าข้าวหอมมะลิไทย โดยได้กำหนดมาตรฐานสินค้าข้าวหอมไทยฉบับใหม่ เพื่อเป็น Fighting Brand แข่งขันกับประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนาม กัมพูชา ใช้ชื่อภาษาไทยว่า “ข้าวหอมไทย” และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า THAI JASMINE RICE หรือ THAI FRAGRANT RICE หรือ THAI AROMATIC RICE ส่วนกลุ่มตลาดระดับล่าง เป็นการเปิดช่องทางส่งออกข้าว กรณีที่ผู้ซื้อต่างประเทศต้องการบริโภคข้าวหอมที่มีเงื่อนไขแตกต่างจากมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้นดังกล่าว ซึ่งผู้ซื้อสามารถซื้อข้าวหอมผสมในรูปของข้าวตามตัวอย่างภายใต้มาตรฐานสินค้าข้าวที่ได้ปรับปรุงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้า การผลิต และส่งออกข้าวในปัจจุบันได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้