วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กรมคุ้มครองสิทธิฯเดินหน้า บูรณาการสร้างความเชื่อมั่นพยานพื้นที่ชายแดนใต้

กรมคุ้มครองสิทธิฯเดินหน้า บูรณาการสร้างความเชื่อมั่นพยานพื้นที่ชายแดนใต้

  • Share:

เครดิตภาพจาก: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่บูรณาการสร้างความเชื่อมั่นพร้อมอำนวยความสะดวกแก่พยานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ 17 พ.ย.59 น.ส.ปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ยะลา ตามข้อสั่งการของ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับการคุ้มครองพยานและการอำนวยความสะดวกแก่พยาน พร้อมด้วย พล.อ.ทิวะพร ชะนะพะเนาว์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายไพฑูรย์ สว่างกมล ที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองพยาน และคณะเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือกับ พล.ต.ต.พัฒนวุธ อังคะนาวิน รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายพรพิชัย ไชยมาตร รองอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 3 ภาค 9 นายกิตติ สุระคำแหง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา และ พล.ต.ท.ไพฑูรย์ ชูชัยยะ ผู้แทนพิเศษฝ่ายรัฐบาล ในประเด็นการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านคดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


ในการประชุมดังกล่าว ด้าน พล.อ.ทิวาพร กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานอนุกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านคดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะให้ความคุ้มครองความปลอดภัยกับพยาน และจะให้การช่วยเหลือดูแลพยานในทุกๆ ด้าน รวมทั้งพัฒนากลไกกระบวนการยุติธรรมให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ให้ความมั่นใจต่อผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเพื่อนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อความยุติธรรมและความสงบสุขของสังคม โดยการช่วยเหลือและการคุ้มครองความปลอดภัยแก่พยาน รวมทั้งผู้ใกล้ชิดให้ดีที่สุด


"ที่ผ่านมาการคุ้มครองพยานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ประสานความร่วมมือกับตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ในการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับพยานทั้งคดีความมั่นคง คดีความผิดตามกฎหมายอาญา ซึ่งสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี แต่ในการประชุมครั้งนี้เป็นการวางระบบและกลไกการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองพยานในคดีความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการประชุมหารือในครั้งนี้ที่ประชุมได้ตกลงและมีความเห็นร่วมกัน คือ 1.) จะต้องสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้แก่พยานอย่างเป็นรูปธรรม 2.) จะประสานความร่วมมือและบูรณาการกระบวนการเบิกความต่อศาล การสืบพยานล่วงหน้า การสืบพยานผ่านทางจอภาพ โดยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม คือ พนักงานสอบสวน อัยการ และศาล 3.) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของพยาน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานด้านการคุ้มครองพยานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน" น.ส.ปิติกาญจน์ กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้