วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อธิบดีกรมพินิจฯ นั่งหัวโต๊ะถกแก้ ‘นักเรียนนักเลง’ เล็งใช้จิตวิทยาแก้

อธิบดีกรมพินิจฯ ประชุมมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา เล็งใช้จิตวิทยาแก้พฤติกรรมเสี่ยง...

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.59 ที่ห้องประชุมกรมพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 เป็นประธานการประชุมประสานกำกับติดตามการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2559 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา โดยมี ผู้แทนจากกองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมการประชุมด้วย


นายวิศิษฏ์ กล่าวว่า ในที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการจัดทำแผนที่เพื่อติดตามและเฝ้าระวังการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา โดยนำข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษาและสถาบันการศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมาบูรณาการร่วมกัน


นอกจากนี้ยังหารือถึงการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาที่มีความเสี่ยงด้วยการใช้จิตวิทยา โดยให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมสุขภาพจิต และกระทรวงศึกษาธิการ ประสานจัดทำโปรแกรมแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงร่วมกัน.

อธิบดีกรมพินิจฯ ประชุมมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา เล็งใช้จิตวิทยาแก้พฤติกรรมเสี่ยง... 17 พ.ย. 2559 18:08 17 พ.ย. 2559 22:30 ไทยรัฐ


advertisement