วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บอร์ดภาษาไทย เห็นชอบพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ เผยแพร่พระอัจฉริยภาพ

บอร์ดภาษาไทย เห็นชอบพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ เผยแพร่พระอัจฉริยภาพ

  • Share:

บอร์ดภาษาไทย เห็นชอบพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ของ "ในหลวง ร.9" เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระองค์ ด้านภาษาและวรรณกรรม เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกในงานพระราชพิธีพระบรมศพแจกจ่ายห้องสมุดทั่วประเทศ ...

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 59 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ วันภาษาไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 ว่า ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านภาษาและวรรณกรรม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เพลง 48 เพลง โดยในจำนวนนี้เป็นภาษาอังกฤษ 5 เพลง ส่วนวรรณกรรม พระราชนิพนธ์ มีจำนวนมาก

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงใช้ภาษาไทยง่ายๆ สั้นกระชับและชัดเจน ทรงสนพระราชหฤทัยและมีพระราชดำริในเรื่องภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยที่ก่อให้เกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์ภาษาไทยให้มีแบบแผน รวมทั้งพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการประชุมในงานชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2509 ต่อมารัฐบาลประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ

นายวีระ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้หารือและมีความเห็นตรงกันว่า 1.จะมีการรวบรวม พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ พระราชานุกิจรัชกาลที่ 8 เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์ พระมหาชนก นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ ติโต พระราชดำรัส เรื่องทองแดง เพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือที่ระลึกในงานพระราชพิธีพระบรมศพแจกจ่ายห้องสมุดทั่วประเทศ 2.จัดสัมมนาพระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย โดยเชิญครูสอนภาษาไทยทั่วประเทศ นักเรียนและนักศึกษาที่เรียนด้านภาษาไทยเข้าร่วมสัมมนา 3.จัดนิทรรศการพระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทยและหนังสือพระราชนิพนธ์

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ เสนอให้มีการรวบรวมพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเพื่อเผยแพร่สู่ประชาชน ทั้งนี้ การดำเนินการรวบรวมและเผยแพร่พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะมีการขอพระบรมราชานุญาตในการจัดพิมพ์และเผยแพร่ตามขั้นตอนต่อไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้