วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โคราช งัดแผนจัดการน้ำ สู้แล้งปีหน้า แจ้งเกษตรกรท้ายเขื่อน งดทำนาปรัง

จ.นครราชสีมา ใช้แผนบริหารจัดการน้ำ รับมือภัยแล้งปีหน้า หลังเขื่อนลำตะคองเหลือน้ำน้อย แจ้งเกษตรกรท้ายเขื่อน งดปลูกข้าวนาปรังกว่า 150,000 ไร่ พร้อมเร่งสร้างฝายชะลอน้ำทุกลำน้ำ ...

วันที่ 17 พ.ย.59 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงการใช้แผนบริหารจัดการน้ำจังหวัดนครราชสีมาปี 2559/2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 รวมระยะเวลา 5 เดือน โดยล่าสุดสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นเขื่อนหลักที่ผลิตน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน 5 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย อำเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เฉลิมพระเกียรติ และอำเภอเมืองนครราชสีมา ล่าสุดมีปริมาณน้ำใช้การได้อยู่ที่ 97 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 31% ของความจุเขื่อน

ทั้งนี้ ให้เขื่อนลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปล่อยน้ำออกจากเขื่อนไม่เกินวันละ 432,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศในลำตะคอง พร้อมกับแจ้งให้เกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ชลประทานท้ายเขื่อน ซึ่งมีอยู่กว่า 150,000 ไร่ และหันไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทน

นอกจากนี้ ให้การประปาเทศบาลนครนครราชสีมา สูบน้ำดิบโดยตรงจากเขื่อนลำตะคองวันละ 50,000 ลูกบาศก์เมตร และสูบน้ำดิบโดยตรงจากเขื่อนลำแชะวันละ 40,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา พร้อมกันนี้ ทางจังหวัดนครราชสีมาได้สั่งการไปให้นายอำเภอทุกอำเภอ เร่งสร้างฝายชะลอน้ำในลำน้ำทุกสาย เพื่อให้ทุกพื้นที่มีน้ำใช้ไปตลอดฤดูแล้งนี้ และแผนบริหารจัดการน้ำของจังหวัดนครราชสีมา สามารถบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน.

จ.นครราชสีมา ใช้แผนบริหารจัดการน้ำ รับมือภัยแล้งปีหน้า หลังเขื่อนลำตะคองเหลือน้ำน้อย แจ้งเกษตรกรท้ายเขื่อน งดปลูกข้าวนาปรังกว่า 150,000 ไร่ พร้อมเร่งสร้างฝายชะลอน้ำทุกลำน้ำ ... 17 พ.ย. 2559 15:43 17 พ.ย. 2559 16:59 ไทยรัฐ