วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพล สพม. เผย ภาคประชาชนหนุนเซตซีโร่ กกต.-พรรคการเมือง

สภาพัฒนาการเมือง เปิดเผยผลสำรวจการจัดทำ 4 กฎหมายลูก ภาคประชาชนหนุนเซตซีโร่ กกต.-พรรคการเมือง ขณะ คปก. ไม่หนุน มท. ร่วมจัดเลือกตั้ง ด้านโฟกัสกรุ๊ปพรรคการเมือง ค้านทั้ง 2 ประเด็น หวั่นปัญหาทับซ้อน

เมื่อเวลา 12.00 น. ที่สภาพัฒนาการเมือง (สพม.) นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประธาน สพม. แถลงรายงานผลการสำรวจความเห็นและการรับฟังความเห็นต่อการจัดทำ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับ ประกอบด้วย พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.โดยสำรวจความเห็นในเดือน พ.ย. 59 จาก 3 ส่วน ประกอบด้วย 1. กลุ่มตัวอย่างหรือโพลจำนวน 7,515 คน 2. คณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับกลุ่มจังหวัด (คปก.) ในภาคต่างๆ จำนวน 1,150 คน และ 3. สนทนากลุ่มหรือโฟกัสกรุ๊ป จำนวน 12 คน ซึ่งมาจากพรรคการเมือง นักวิชาการ ข้อเสนอดังกล่าวจะส่งถึง กรธ. และ สนช. ต่อไป

สำหรับผลการสำรวจความเห็นประชาชนใน 10 ประเด็น โดยประเด็นสำคัญๆ อาทิ เรื่องการเซตซีโร่ กกต.ชุดปัจจุบัน และให้สรรหาใหม่ให้ครบตามจำนวนที่กำหนดในรัฐธรรมนูญใหม่ และควรกำหนดให้กระทรวงมหาดไทย มีส่วนร่วมบริหารจัดการการเลือกตั้งเพื่อสนับสนุนการทำงานและลดภาระของ กกต. โดยโพลจากประชาชนร้อยละ 68.50 เห็นด้วยกับการให้กระทรวงมหาดไทย มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเลือกตั้ง ขณะที่ คปก. เห็นด้วยกับการเซตซีโร่ กกต.ชุดปัจจุบันและให้สรรหาชุดใหม่ แต่ไม่เห็นด้วยกับการให้กระทรวงมหาดไทยร่วมจัดเลือกตั้ง ส่วนทางด้านโฟกัสกรุ๊ปพรรคการเมือง ไม่เห็นด้วยกับการเซตซีโร่ กกต. แต่ควรปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังไม่เห็นด้วยที่กระทรวงมหาดไทย จะมีส่วนร่วมจัดการเลือกตั้ง เพราะจะเกิดปัญหาทับซ้อนของอำนาจ

นายธีรภัทร์ กล่าวอีกว่า ส่วนประเด็นการเซตซีโร่พรรคการเมืองในปัจจุบันให้สิ้นสภาพเมื่อประกาศใช้ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพรรคการเมืองฉบับใหม่ ซึ่ง คปก. เห็นด้วยกับการเซตซีโร่พรรคการเมือง แต่อีกกลุ่มตัวอย่างหนึ่งเห็นว่า ปัญหาทางการเมืองไม่ได้มีสาเหตุจากพรรคการเมืองแต่เพียงอย่างเดียว ปัญหาของพรรคการเมืองไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการเซตซีโร่เพียงเท่านั้น ทั้งยังส่งผลให้ระบบพรรคอ่อนแอ ส่วนความเห็นจากโฟกัสกรุ๊ป ไม่เห็นด้วยกับการเซตซีโร่พรรคการเมืองปัจจุบัน เพราะทำให้ถอยหลังกลับ แต่ควรพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมือง และเกิดเป็นพรรคของประชนชนอย่างแท้จริง.

สภาพัฒนาการเมือง เปิดเผยผลสำรวจการจัดทำ 4 กฎหมายลูก ภาคประชาชนหนุนเซตซีโร่ กกต.-พรรคการเมือง ขณะ คปก. ไม่หนุน มท. ร่วมจัดเลือกตั้ง ด้านโฟกัสกรุ๊ปพรรคการเมือง ค้านทั้ง 2 ประเด็น หวั่นปัญหาทับซ้อน 17 พ.ย. 2559 15:21 17 พ.ย. 2559 17:29 ไทยรัฐ