วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ประวิช' ปิดปากไม่พูดสถานะตัวเอง ปมคุณสมบัติ กกต. ให้ กรธ.ตัดสิน

"ประวิช" ไม่กังวลปมคุณสมบัติใน รธน.ใหม่ ปิดปากไม่พูดสถานะตัวเอง ให้ กรธ.ตัดสิน รวมถึงการตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง ยังมีข้อถกเถียง หลังเคยชงความเห็น กกต.จังหวัด มีความจำเป็น...

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. นายประวิช รัตนเพียร กกต.ด้านการมีส่วนร่วม ปิดการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนประจำปี 2560 จากนั้น นายประวิช ได้เปิดเผยถึงประเด็นการกำหนดคุณสมบัติของ กกต.ในการร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งของ กรธ.ว่า ไม่ใช่หน้าที่ขององค์กรอิสระใดที่จะพูดเรื่องคุณสมบัติ ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการร่างคือ กรธ. และไปสิ้นสุดที่ สนช. ซึ่งจะตัดสินใจ โดยจะออกมาอย่างไรก็ปฏิบัติตาม ไม่กังวลกับเรื่องดังกล่าว

ส่วนเรื่องคุณสมบัติตามที่รัฐธรรมนูญใหม่กำหนดหากไม่ครบต้องพ้นจากตำแหน่งนั้น ตนไม่อยู่ในสถานะที่จะบอกว่าตัวเองเป็นอย่างไร ไม่ใช่หน้าที่ ต้องรอกฎหมายออกมาก่อน ออกมาแล้วทุกคนต้องปฏิบัติ สิ่งสำคัญเป็นพลเมืองต้องเคารพกฎหมาย ไม่ได้ขอปรับแก้อะไร เท่าที่ดูความคิดเห็นที่เสนอไปตามสื่อต่างๆ กรธ.รับทราบหมดแล้ว ใช้ดุลยพินิจโดยอิสระ ต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองจึงจะเดินหน้าต่อไปได้ ส่วนกรณี กรธ.เปลี่ยนแปลง กกต.จังหวัดไปเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งนั้น กกต.ดูแล้วว่ากกต.จังหวัดมีข้อดีข้อเสียอย่างไร เสนอความเห็นไปแล้วว่าการมี กกต.จังหวัดจำเป็น ซึ่งผู้ตรวจการเลือกตั้งยังเป็นข้อถกเถียง ซึ่ง กรธ.จะคิดอย่างไรก็ให้ สนช.พิจารณาต่อ ต่างคนต่างทำหน้าที่.

"ประวิช" ไม่กังวลปมคุณสมบัติใน รธน.ใหม่ ปิดปากไม่พูดสถานะตัวเอง ให้ กรธ.ตัดสิน รวมถึงการตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง ยังมีข้อถกเถียง หลังเคยชงความเห็น กกต.จังหวัด มีความจำเป็น... 17 พ.ย. 2559 15:12 17 พ.ย. 2559 15:26 ไทยรัฐ