วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ภาครัฐ-ปชช. จ.อุตรดิตถ์ ร่วมกำจัดผักตบชวา 6,593 ตัน ในคลองพระเทพ

ภาครัฐ-ปชช. จ.อุตรดิตถ์ ร่วมกำจัดผักตบชวา 6,593 ตัน ในคลองพระเทพ

  • Share:

ประชารัฐร่วมใจจังหวัดอุตรดิตถ์กำจัดผักตบชวาตามนโยบายรัฐบาล ที่คลองพระเทพ (บึงกะโล่) เพื่อกำจัดและแก้ไขปัญหาผักตบชวากับวัชพืชในจังหวัดในทุกแหล่งน้ำ กว่า 6,593 ตัน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 17 พฤศจิกายน 59 ที่คลองพระเทพ (บึงกะโล่) บริเวณหลังวัดทุ่งเศรษฐี ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายพิพัฒน์ เอกภาพัน ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานดำเนินการกำจัดผักตบชวาโดยมี นายอภิรักษ์ คำโมง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ และ นายวินัย เอี่ยมสกุล นายกเทศมนตรีตำบลป่าเซ่าสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ "ประชารัฐร่วมใจจังหวัดอุตรดิตถ์กำจัดผักตบชวาตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย" พร้อมทั้งสำรวจแหล่งน้ำคลองพระเทพ (บึงกะโล่) ระหว่างวันที่ 17 พ.ย.59 จนถึง 17 ธ.ค. 59 สามารถที่จะกำจัดผักตบชวาได้ ถึง 6,593 ตัน

ทั้งนี้ เพื่อกำจัดและแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในจังหวัดในทุกแหล่งน้ำทั้งที่เป็นแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเปิดอยู่ในพื้นที่ และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ทั้งเป็นการดำเนินตามแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรดิน น้ำและสิ่งแวดล้อม โดยมีหน่วยงานบูรณาการดำเนินการร่วม อาทิ มณฑลทหารบกที่ 35 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอัตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลตำบลป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ 

อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงมหาดไทย ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะทำงานและโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นคณะทำงานและเลขานุการทำหน้าที่รับผิดชอบการกำจัดและแก้ไขปัญหาและเพื่อให้การดำเนินดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ ทางโยธาธิการจังหวัดและผังเมืองร่วมกับ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลตำบลป่าเซ่า ร่วมที่คลองพระเทพ(บึงกะโล่) หมู่ที่ 5-7 ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้