วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พีระศักดิ์ ค้านเซตซีโร่กกต.ยกชุด หวั่นยิ่งเกิดปัญหา หนุนนำจับซื้อเสียง

“พีระศักดิ์” รองประธาน สนช. มอง เซตซีโร่ กกต.ยกชุด หวั่นสร้างปัญหา อุ้ม กกต.ทำหน้าที่ดีช่วงทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ขวางข้อเสนอล้ม กกต.จังหวัด แนะปรับบทบาทหน้าที่ หนุนตั้งนำจับคนซื้อสิทธิ์ขายเสียง

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ที่กำหนดบทลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตหากมีการทุจริตซื้อขายตำแหน่ง ว่า กฎหมายไทยที่บังคับใช้ทันสมัยอยู่แล้ว แต่ปัญหาคือการบังคับใช้ไม่เคร่งครัด การลงโทษประหารชีวิตหลายประเทศยกเลิกหมดแล้ว ดังนั้น การกำหนดโทษต้องเหมาะสมกับความผิด นึกถึงสังคมโลกด้วย แม้การซื้อขายตำแหน่งเป็นความผิดร้ายแรง เพราะเป็นการทำหน้าที่ตัวเองไม่สมบูรณ์แต่มีบทลงโทษทางปกครองและวินัยที่ไล่ออกจากราชการ ถือว่ารุนแรงอยู่แล้ว

ส่วนร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการการเลือกตั้งฉบับใหม่ ที่กำหนดคุณสมบัติ กกต.ใหม่ อาจทำให้ กกต.ชุดปัจจุบันบางคนพ้นจากตำแหน่งนั้น เป็นแนวคิดของ กรธ. ว่า กกต.ชุดเดิมควรอยู่ต่อหรือไม่ ซึ่งมีทางออกที่บทเฉพาะกาล ส่วนจะต้องรีเซต กกต.ใหม่หรือไม่นั้น เห็นว่า ช่วงทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ กกต.ทำหน้าที่ได้ดี การเลือกตั้งบางครั้งต้องใช้ประสบการณ์ ถ้ารีเซต กกต.ใหม่หมด อาจเกิดปัญหาได้ ส่วนที่ กกต.บางคนต้องพ้นจากตำแหน่ง ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องคุณสมบัติที่ กรธ.จะร่างออกมา สุดท้าย สนช. จะเป็นผู้พิจารณา

สำหรับการให้รางวัลนำจับผู้ที่พบการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียงนั้น น่าจะช่วยลดการซื้อสิทธิขายเสียงได้ เพราะที่ผ่านมาการซื้อเสียงเป็นการใช้เงินล่อใจให้มาใช้สิทธิ ถ้าอาศัยแค่ กกต.จังหวัดดำเนินการ ก็อ้างว่าไม่มีกำลัง ให้ประชาชนไปหาหลักฐานมาเอง ทำให้เกิดช่องว่าง เพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นส่วนใหญ่ ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งค่อนข้างมีอิทธิพล ข้อมูลอาจรั่วไหลได้ ดังนั้น การให้รางวัลนำจับน่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่ง ส่วนถึงขั้นต้องยุบ กกต.จังหวัดหรือไม่นั้น เป็นหน้าที่ของ กรธ. ที่จะพิจารณาต่อไป แต่ส่วนตัวเห็นว่าควรจะแค่ปรับบทบาทหน้าที่.

“พีระศักดิ์” รองประธาน สนช. มอง เซตซีโร่ กกต.ยกชุด หวั่นสร้างปัญหา อุ้ม กกต.ทำหน้าที่ดีช่วงทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ขวางข้อเสนอล้ม กกต.จังหวัด แนะปรับบทบาทหน้าที่ หนุนตั้งนำจับคนซื้อสิทธิ์ขายเสียง 17 พ.ย. 2559 14:59 17 พ.ย. 2559 15:14 ไทยรัฐ