วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แพทย์ศิริราช แจ้งงดเยี่ยม'สมเด็จช่วง' ผ่าตัดรักษาอาการลำไส้เล็กตีบตัน

คณบดีแพทยศาสตร์ศิริราชฯ มีหนังสือรายงานอาการของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) หลังเข้ารักษาอาการอาพาธลำไส้เล็กตีบตันจากเยื่อพังผืดในช่องท้อง ด้วยการผ่าตัด แจ้งงดเยี่ยม โดยได้จัดสมุดลงนาม ณ หอผู้ป่วยตึก 84 ปี ชั้น 6... 

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีหนังสือรายงานอาการอาพาธของ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ความว่า

ตามที่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เข้ารับการรักษาอาการอาพาธ ณ ตึก 84 ปี ชั้น 6 โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2559 ด้วยอาการลำไส้เล็กตีบตันจากเยื่อพังผืดในช่องท้องนั้น

คณะแพทย์จึงถวายการรักษาด้วยการผ่าตัด ขณะนี้อาการโดยรวมปกติดี อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ได้พักผ่อน คณะแพทย์เห็นควรให้งดเยี่ยม โดยได้จัดสมุดลงนาม ณ หอผู้ป่วยตึก 84 ปีชั้น 6 จึงเรียนมาเพื่อทราบ.
คณบดีแพทยศาสตร์ศิริราชฯ มีหนังสือรายงานอาการของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) หลังเข้ารักษาอาการอาพาธลำไส้เล็กตีบตันจากเยื่อพังผืดในช่องท้อง ด้วยการผ่าตัด แจ้งงดเยี่ยม โดยได้จัดสมุดลงนาม ณ หอผู้ป่วยตึก 84 ปี ชั้น 6... 17 พ.ย. 2559 13:59 17 พ.ย. 2559 14:18 ไทยรัฐ