วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.ทบ. สั่ง กอ.รมน. เร่งบูรณาการงานความมั่นคง เน้นเครือข่ายด้านข่าว

'พล.อ.เฉลิมชัย' ผบ.ทบ. สั่ง กอ.รมน. เร่งบูรณาการงานความมั่นคง เน้นสร้างเครือข่ายด้านข่าวและมวลชน ...

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 17 พ.ย. พ.อ.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน.กล่าวว่า พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ในฐานะ รอง ผอ.รมน. ได้มาตรวจเยี่ยมพบปะผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และได้รับฟังการบรรยายสรุปจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงกอ.รมน. (สนย.กอ.รมน.)

ภายหลังจากการรับฟังบรรยายสรุป รอง ผอ.รมน. ได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานด้านการข่าว และการสร้างเครือข่ายให้สามารถตอบสนองต่อพันธกิจของหน่วยอันนำไปสู่ความสำเร็จของงาน ให้มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้านมวลชนและสารนิเทศ ในการดำเนินงานที่จะเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างความรักสามัคคีของคนในชาติ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กระทบกับความมั่นคง ตลอดจนให้ กอ.รมน.ภาค บูรณาการ ประสานงานให้ กอ.รมน.จังหวัด มีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์

นอกจากนี้ รอง ผอ.รมน. ได้ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยโดยให้ทุกคนทำงานอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อให้ประชาชนพึ่งพา กอ.รมน. ได้

'พล.อ.เฉลิมชัย' ผบ.ทบ. สั่ง กอ.รมน. เร่งบูรณาการงานความมั่นคง เน้นสร้างเครือข่ายด้านข่าวและมวลชน ... 17 พ.ย. 2559 12:29 17 พ.ย. 2559 14:23 ไทยรัฐ