วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผบ.ทบ. สั่ง กอ.รมน. เร่งบูรณาการงานความมั่นคง เน้นเครือข่ายด้านข่าว

ผบ.ทบ. สั่ง กอ.รมน. เร่งบูรณาการงานความมั่นคง เน้นเครือข่ายด้านข่าว

  • Share:

'พล.อ.เฉลิมชัย' ผบ.ทบ. สั่ง กอ.รมน. เร่งบูรณาการงานความมั่นคง เน้นสร้างเครือข่ายด้านข่าวและมวลชน ...

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 17 พ.ย. พ.อ.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน.กล่าวว่า พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ในฐานะ รอง ผอ.รมน. ได้มาตรวจเยี่ยมพบปะผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และได้รับฟังการบรรยายสรุปจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงกอ.รมน. (สนย.กอ.รมน.)

ภายหลังจากการรับฟังบรรยายสรุป รอง ผอ.รมน. ได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานด้านการข่าว และการสร้างเครือข่ายให้สามารถตอบสนองต่อพันธกิจของหน่วยอันนำไปสู่ความสำเร็จของงาน ให้มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้านมวลชนและสารนิเทศ ในการดำเนินงานที่จะเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างความรักสามัคคีของคนในชาติ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กระทบกับความมั่นคง ตลอดจนให้ กอ.รมน.ภาค บูรณาการ ประสานงานให้ กอ.รมน.จังหวัด มีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์

นอกจากนี้ รอง ผอ.รมน. ได้ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยโดยให้ทุกคนทำงานอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อให้ประชาชนพึ่งพา กอ.รมน. ได้

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้