วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กป้อม' ถก รมว.กห.อาเซียน พร้อมป้องกันภัยคุกคามภูมิภาค

"ประวิตร" ถก รมว.กห.อาเซียน ที่เวียงจันทน์ ที่ประชุมกล่าวแสดงความอาลัย ในหลวงสวรรคต ขณะประเด็นความมั่นคง ที่ประชุม พร้อมรับมือ แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี ยึดมั่นการดำรงความเป็นศูนย์กลางอาเซียน ขยายความร่วมมือประเทศคู่ค้า พัฒนาศักยภาพมากขึ้น

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึง ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่าง 16–17 พฤศจิกายนว่า ที่ประชุมได้กล่าวแสดงความเสียใจกับประชาชนชาวไทย และแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จากนั้น นางโทโมมิ ได้กล่าวถึง พัฒนาการความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียนที่มีมายาวนาน ผ่านกลไกทวิภาคีและพหุภาคี จนขยายสู่ความร่วมมือ รมว.กห.อาเซียน-ญี่ปุ่น ในปัจจุบัน โดยญี่ปุ่นยินดีสนับสนุนแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาค 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1) การส่งเสริมกฎหมายและระเบียบสากลในน่านน้ำและในอากาศ 2) การเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลและอากาศ และ 3) การพัฒนาขีดความสามารถในการตอบสนองต่อภัยคุกคามที่สลับซับซ้อน

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นพ้องร่วมกันว่า การรับมือกับความท้าทายดังกล่าว จำเป็นต้องขยายความร่วมมือกันให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อสนองตอบผลประโยชน์ของประชาชนในภูมิภาคอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ด้วยการเสริมสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ความจริงใจและความไว้เนื้อเชื่อใจกันให้มากขึ้น ผ่านการดำเนินการด้วยกิจกรรมต่างๆ ทั้งการฝึกร่วม การแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ร่วมกัน ร่วมแก้ปัญหาสู่ข้อยุติด้วยสันติวิธี บนพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศ และข้อตกลงที่เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน โดยยึดมั่นในการดำรงความเป็นศูนย์กลางอาเซียน ขณะเดียวกันต้องสร้างความสมดุลของมหาอำนาจ โดยขยายความร่วมมือและเพิ่มกิจกรรมกับประเทศคู่เจรจาให้มากขึ้น เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของอาเซียน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวขอบคุณทุกประเทศ ที่ร่วมแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งยืนยัน กระทรวงกลาโหมไทย ให้การสนับสนุนบทบาทของอาเซียนในการเป็นศูนย์กลาง เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงของภูมิภาค บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ เปิดเผย โปร่งใส และการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง มุ่งสร้างสรรค์ เกื้อกูลกัน แข็งแกร่งไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

"ประวิตร" ถก รมว.กห.อาเซียน ที่เวียงจันทน์ ที่ประชุมกล่าวแสดงความอาลัย ในหลวงสวรรคต ขณะประเด็นความมั่นคง ที่ประชุม พร้อมรับมือ แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี ยึดมั่นการดำรงความเป็นศูนย์กลางอาเซียน ขยายความร่วมมือประเทศคู่ค้า 17 พ.ย. 2559 11:34 17 พ.ย. 2559 12:04 ไทยรัฐ