บุคคลในข่าว 18/11/59

ข่าว

  บุคคลในข่าว 18/11/59

  กระสุนทอง

   18 พ.ย. 2559 05:01 น.

   (ซ้าย)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน.(ขวา)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก สจล. ในการนี้ ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน.
   (ซ้าย)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน.(ขวา)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก สจล. ในการนี้ ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน.

   ลดความเหลื่อมล้ำไม่ได้ ถ้าไม่ลดค่านิยมเงินเป็นใหญ่...หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เพื่อท่านผู้อ่าน ฉบับนี้ ประจำวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559............

   ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ “5 ธันวาคม” ปีที่ 89 ของ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัฐบาล พร้อมประชาชนทุกหมู่เหล่า จะรวมพลัง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ด้วย กิจกรรมทำดี............

   วันที่ 22 พ.ย. เวลา 08.00 น. มีการ ปฏิญาณตนพร้อมกันทั่วประเทศ ที่ทำเนียบรัฐบาล นายกฯประยุทธ์ จันทร์โอชานำกล่าวปฏิญาณ ใน กทม. จัดที่เขตต่างๆ สถาบันการศึกษา หรือสถานที่ที่กำหนด ต่างจังหวัด ให้จัดที่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ไม่ต้องเดินทางออกนอกพื้นที่เพื่อความสะดวก............

   วันวิวาห์ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ และ อภัย จันทนจุลกะ เป็นประธานในงานวิวาห์ระหว่าง มนัส นันท์ บุตรี นิธิศ–มยุรี ศรีหมากสุก กับ วรพล บุตร ธวัชชัย–ดวงพร ฟักอังกูร ท่ามกลางความปลื้มปีติของผู้มาร่วมอวยพร ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วันก่อน.
   วันวิวาห์ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ และ อภัย จันทนจุลกะ เป็นประธานในงานวิวาห์ระหว่าง มนัส นันท์ บุตรี นิธิศ–มยุรี ศรีหมากสุก กับ วรพล บุตร ธวัชชัย–ดวงพร ฟักอังกูร ท่ามกลางความปลื้มปีติของผู้มาร่วมอวยพร ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วันก่อน.

   ปฏิทิน วันหยุดราชการใหม่ขออย่าใจร้อน นายกฯประยุทธ์ บอกว่า จะกำหนดได้ต่อเมื่อ มีรัชกาลใหม่ ทุกอย่างเป็นเรื่องของภายในพระราชวังกำหนด แต่คิดว่า วันสำคัญในช่วงรัชกาลที่ 9 ยังคงมีอยู่ แต่อาจเปลี่ยนการเรียกชื่อไปบ้าง............

   เรื่องจะทำอะไรถวายในหลวงรัชกาลที่9 ก็เช่นกัน ทุกอย่างต้องเป็น มติ ครม. รัฐบาลต้องทำเรื่องขอไปทางสำนักพระราชวัง ทั้งการสร้าง “พระบรมราชานุสาวรีย์” การถวายพระราชสมัญญา “มหาราช” เวลานี้ยังไม่เหมาะสมที่จะคุยเรื่องนี้............

   แปลงความโศกเศร้าเป็นพลัง น.ต.นพ.บุญเรืองไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต บอกการ ปรับตัวทางกลไกจิตวิทยา เมื่อพ้น 2 สัปดาห์–3 เดือน ภาพรวม สภาพจิตใจคนไทยดีขึ้น บวกเข้ากับสื่อมวลชนและประชาชนร่วมกัน แปลงความโศกเศร้าเป็นพลังทำความดี สืบสานปณิธาน ทำให้เกิดกำลังใจมีความเข้มแข็งทางจิตใจเร็วขึ้น ............

   สัมมนา ชนินท์ ว่องกุศลกิจ จัดงานสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย “เศรษฐกิจไทยก้าวอย่างไร ในยุคเทคโนโลยีป่วนโลก” โดยมี ดร.อรัญ ธรรมโน, รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ, เทพชัย หย่อง และ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ มาร่วมงานด้วย ที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี วันก่อน.
   สัมมนา ชนินท์ ว่องกุศลกิจ จัดงานสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทย “เศรษฐกิจไทยก้าวอย่างไร ในยุคเทคโนโลยีป่วนโลก” โดยมี ดร.อรัญ ธรรมโน, รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ, เทพชัย หย่อง และ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ มาร่วมงานด้วย ที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี วันก่อน.

   เห็นกระแสช่วยกันดับทุกข์ชาวนา “กระสุนทอง” มองเผินๆดีใจ แต่เมื่อมองลึกลงไปก็งั้นๆ เพราะแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า แก้ผ้าเอาหน้ารอด เหมือนที่ผ่านมาซ้ำซาก ถ้าทุกฝ่ายจริงใจ กระดูกสันหลังของชาติ คงไม่จมทุกข์มาถึงยุค ดิจิตอล............

   ประชาธิปไตยไทยที่ผ่านมา ชาวนาเป็นเหยื่อเลือกตั้ง ลงทุน-ถอนทุน และบางเงื่อนไข ใช้ชาวนาเป็นกฎหมู่สู้กฎหมาย ถ้านโยบายและโครงการช่วยชาวนา ดับทุกข์ชาวนาได้ยั่งยืน ทำไมทุกข์ของชาวนา ยังเป็นทุกข์ของแผ่นดินที่เรื้อรัง............

   กับ นายกฯประยุทธ์ วันนี้ก็ย้ำนักย้ำหนา จริงใจ ไม่โกหกไม่สร้างภาพ นั้น ชาวนาเชื่อมั่นหรือไม่ เป็นสิทธิของชาวนา ส่วน “กระสุนทอง”แค่เชื่อความตั้งใจ แต่จำต้อง ใช้เวลาหาคำตอบสุดท้าย ต่อไป............

   สังสรรค์ พล.อ.ชัยณรงค์ หนุนภักดี นัดเพื่อน วปรอ.344 มาร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ โดยมี พล.อ.มงคล อัมพรพิสิฏฐ์, พล.อ.วรพันธ์ วรศักดิ์โยธิน, ศ.นพ.ปริญญา สากิยลักษณ์, ประสิทธิ์ หิตะนันท์, มนู เลียวไพโรจน์ และ สุวัฒน์ จิราพันธุ์ มาร่วมงานด้วย ที่โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ วันก่อน.
   สังสรรค์ พล.อ.ชัยณรงค์ หนุนภักดี นัดเพื่อน วปรอ.344 มาร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ โดยมี พล.อ.มงคล อัมพรพิสิฏฐ์, พล.อ.วรพันธ์ วรศักดิ์โยธิน, ศ.นพ.ปริญญา สากิยลักษณ์, ประสิทธิ์ หิตะนันท์, มนู เลียวไพโรจน์ และ สุวัฒน์ จิราพันธุ์ มาร่วมงานด้วย ที่โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ วันก่อน.

   มีลงก็มีขึ้นข่าวดีราคาข้าว จากงาน เจรจาซื้อขายข้าว 13-16 พ.ย. มีผู้นำเข้า 41 ประเทศ กว่า 300 ราย มาเจรจาซื้อขายกับ ผู้ส่งออกไทย และมีผู้นำเข้ารายใหม่ๆเพิ่มขึ้น เช่น อิหร่าน เยอรมนี อียิปต์ คาดว่าจะช่วย ดึงราคาข้าวไทยให้ขยับขึ้น............

   ข่าวดีอีกเด้ง รัฐมนตรีพาณิชย์อภิรดีตันตราภรณ์ บอกปีนี้มีโอกาส ส่งออกข้าวได้สูงกว่าเป้า 9.5 ล้านตัน เพราะช่วง พ.ย.-ธ.ค.นี้ จะมีการ ส่งมอบข้าว เพื่อนำไปใช้ใน เทศกาลตรุษจีน มกราคม ปีหน้า ซึ่งมาเร็วกว่าทุกปี............

   ขึ้นค่าแรง 5-10 บาทต่อวัน กระทบต้นทุนสินค้าไม่มาก วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ชี้ไปที่ กลุ่มบริการและอาหารสำเร็จรูป ผู้ค้าอาจใช้เป็นข้ออ้างขอขึ้นราคา ซึ่งเวลานี้สั่ง กรมการค้าภายใน จับตาแล้ว............

   ตกลงแล้ว พันธ์เลิศ ใบหยก กก.ผจก.ไดมอนด์ ปาร์ก ลงนามในสัญญาการเช่าที่ดินบนถนนศรีอยุธยา ของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา เพื่อทำเป็นศูนย์การค้า โดยมี ระพินทร์ จารุดุล, เชื้อพร รังควร และ กิ่งทอง ใบหยก มาร่วมเป็นสักขีพยานด้วย ที่ สนง.มูลนิธิ วังรื่นฤดี สุขุมวิท 38 วันก่อน.
   ตกลงแล้ว พันธ์เลิศ ใบหยก กก.ผจก.ไดมอนด์ ปาร์ก ลงนามในสัญญาการเช่าที่ดินบนถนนศรีอยุธยา ของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา เพื่อทำเป็นศูนย์การค้า โดยมี ระพินทร์ จารุดุล, เชื้อพร รังควร และ กิ่งทอง ใบหยก มาร่วมเป็นสักขีพยานด้วย ที่ สนง.มูลนิธิ วังรื่นฤดี สุขุมวิท 38 วันก่อน.

   ลอยกระทงเชียงใหม่ปีนี้ นักท่องเที่ยว ไทยลดลง 20% อาจเป็นเพราะช่วงไว้ทุกข์ฯ ส่วนนักท่องเที่ยว จีนลด 30-40% จากการแก้ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ แต่ ภาพรวมคึกคัก9 เดือนที่ผ่านมา ท่องเที่ยวเชียงใหม่โต14% จากตลาดหลัก เยอรมนีสหราชอาณาจักรสหรัฐฯออสเตรเลีย กลับมาเชียงใหม่อีก มีแนวโน้มเติบโตสูงสุดในรอบ 3 ปี............

   ภาวะนี้เปิดเผยโดย ละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทย ภาคเหนือ ซึ่งกำลังเตรียมหารือกับรัฐมนตรีท่องเที่ยว กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เพื่อเสนอรัฐบาลออก มาตรการด้านภาษีกระตุ้นไทยเที่ยวไทย อีก หลังรัฐบาลให้จัดงาน ต่างๆได้............

   ข่าวทั่วไป วันนี้ถึง 14 ธ.ค.เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดนิทรรศการ “ธสถิตในหทัยราษฎร์” ที่เดอะมอลล์ ท่าพระ, งามวงศ์วาน, บางแค, บางกะปิ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านภาพนิทรรศการสื่อเรื่องราว “หลักการทรงงาน” มีแจกภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พิมพ์จากเครื่องพิมพ์โบราณ “ฟรี” จำนวน 80,000 ภาพ รายได้ จากการจัดงานนี้มอบให้ มูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อโครงการพระราชดำริ............

   ร่วมมือกัน สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ และ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ จัดประชุมในการบรรลุข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารากับ ม.รามคำแหง โดยมี พล.ต.อ.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ มาร่วมประชุมด้วย ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ วันก่อน.
   ร่วมมือกัน สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ และ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ จัดประชุมในการบรรลุข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารากับ ม.รามคำแหง โดยมี พล.ต.อ.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ มาร่วมประชุมด้วย ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ วันก่อน.

   18.00 น. วันนี้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นประธานฉลองสมรส จีรารักษ์ ทิพย์รักษ์ กับ ณัฐนันท์ กัลยาศิริ ลูกชาย วิรัตน์-เฟื่องฟ้า กัลยาศิริ ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ฯ............

   กฤษณา อัมพุช รองประธานเดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดงาน “MHeart รวมใจแสดงพลังช่วยชาวนา” เปิดให้ชาวนาขายข้าวไม่คิดค่าเช่าพื้นที่ ประชาชนได้ซื้อข้าวสารคุณภาพดีราคาต้นทุน 18–23 พ.ย. ที่เดอะมอลล์บางแค และ 18–20 พ.ย. ที่เดอะมอลล์โคราช............

   สุเทพ แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอพิปูน จ.นครศรีธรรมราช และ พ.ต.วิชัย แก้วประดิษฐ์ เชิญเครือญาติสกุล “แก้วประดิษฐ์”รวมตัวกันที่หลังสวน ชุมพร สอบถาม 06–2597–5656............

   เพื่อการศึกษา สนั่น อังอุบลกุล และ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร มอบเงินจำนวน 2 ล้านบาท ให้แก่ ประสพ สนองชาติ รองประธานมูลนิธิโรเกชั่น เพื่อเป็นทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี ดร.แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ มาร่วมงานด้วย ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ วันก่อน.
   เพื่อการศึกษา สนั่น อังอุบลกุล และ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร มอบเงินจำนวน 2 ล้านบาท ให้แก่ ประสพ สนองชาติ รองประธานมูลนิธิโรเกชั่น เพื่อเป็นทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี ดร.แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ มาร่วมงานด้วย ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ วันก่อน.

   หนังสือกำลังวางตลาด สมองซีกขวาสมองซีกซ้ายพัฒนาได้ไร้ขีดจำกัด สำหรับเด็ก 2–3–4 ขวบ วัยละ 2 เล่ม รวม 6 เล่ม ของนานมีบุ๊คส์............

   ศพ อมร ฐานิฐปนีย์ สามี สุมล ฐานิฐปนีย์ บิดา เอื้อมพร–พล.อ.ต.ศุภณัฏฐ หนูรอด อยู่วัดพระศรีมหาธาตุ ศาลา 4 (สวด 18.30 น.) พระราชทานเพลิง 20 พ.ย.17.00 น. ............

   ศพ สมัย จินตกานนท์ อดีต ส.ส.นครปฐม อยู่ศาลา 7 วัดมกุฏฯ พระราชทานเพลิง 20 พ.ย. 14.00 น. ............

   “กระสุนทอง”

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 08:36 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์