วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ประชาธิปไตยที่ปลายกระบอกปืน

ประชาธิปไตยที่ปลายกระบอกปืน

โดย หมัดเหล็ก
18 พ.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

ใกล้เวลาที่ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จะต้องส่งร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งพรรค การเมืองและอำนาจหน้าที่ของ กกต. เข้าสู่การพิจารณาของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ความขัดแย้งทางความคิดเริ่มจะดังขึ้นเรื่อยๆ คณะกรรมการ กกต. ชุดปัจจุบันก็ไม่มีใครอยากเสียอำนาจ ในขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่รอเวลาประกาศใช้บังคับ ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติของคณะกรรมการในองค์กรอิสระกันใหม่ เพื่อไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญ ทันทีก็มีเสียงเรียกร้องว่า ไม่ควรใช้บังคับย้อนหลัง ในขณะที่คณะกรรมการ กกต.ชุดนี้เอง หาข้ออ้างมาเอาผิดย้อนหลังกับนักการเมืองสารพัด ทั้งๆที่รัฐธรรมนูญถูกฉีกทิ้งไปแล้วด้วยซ้ำไป

ถือว่าเป็นความพยายามที่จะแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองชัดเจน ยิ่งกว่าการพิจารณาขึ้นเงินเดือนให้ตัวเองด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นคำว่าปฏิรูป จึงไม่ได้มีความหมายไปมากกว่าคำว่า ยอมถดถอยเพื่อรักษาอำนาจส่วนตัว

ประธาน สนช. พรเพชร วิชิตชลชัย อธิบายความเอาไว้ว่า สนช.มีหน้าที่ในการพิจารณากฎหมายลูก 10 ฉบับให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับร่างจาก กรธ. ซึ่งจะต้องพยายามพิจารณาข้อกฎหมายให้รอบคอบ ในระยะเวลาที่มีจำกัด เพื่อไม่ให้นำไปสู่การตีความในอนาคต ซึ่งการตีความข้อกฎหมายในอดีตที่ผ่านมา นำไปสู่ความยุ่งยากในการปฏิบัติและกลายเป็นขนวนการเมืองทุกครั้ง

เรื่องที่ถกเถียงกันมากคือ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต. โดย อภิชาต สุขัคคานนท์ รองประธาน กรธ. ชี้แจงว่า มีทั้งหมด 67 มาตรา มีการกำหนดคุณสมบัติ กกต.ให้เข้มข้นขึ้น เช่นต้องดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เทียบเท่าระดับอธิการบดี อัยการ ผู้พิพากษา ติดต่อกัน 10 ปี ด้านวิชาการต้องอยู่ในระดับศาสตราจารย์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีประสบการณ์ด้านบริหารงานการเลือกตั้งมาไม่น้อยกว่า 20 ปี

โดยอำนาจของ กกต.ตามรัฐธรรมนูญใหม่นั้น กกต. 1 คนก็สามารถสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ หรือสั่งระงับการเลือกตั้งได้ทันที หากพบการทุจริตเกิดขึ้น

สรุปแล้ว รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่อ้างว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ ให้อำนาจประชาชนมากที่สุด กลับกลายเป็นว่า ต่อไปนี้อำนาจจะไปกระจุกอยู่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ

สิทธิและหน้าที่ของประชาชนไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยใช้อำนาจผ่านตัวแทนประชาชน หรือผู้แทนราษฎร กลับตาลปัตรไปหมด

เพราะกำหนดการใช้อำนาจนักการเมืองอยู่ในวงจำกัด ก็เหมือนเป็นการจำกัดอำนาจของประชาชนโดยปริยาย รัฐธรรมนูญที่ถูกฉีกและถูกเขียนใหม่ ไม่ได้แสดงว่าประเทศไทยมีประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าขึ้นแต่อย่างใด การผลัดเปลี่ยนการบริหารปกครองประเทศไม่ได้มีความหมายต่อการพัฒนาประเทศในทิศทางที่ดีขึ้น

ประชาธิปไตยประเทศไทยยังขึ้นอยู่กับปลายกระบอกปืนอยู่ดี.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้