วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐเร่งเนรมิตอุตสาหกรรมใหม่

“บิ๊กตู่” กางแผนขับเคลื่อนอีอีซี สศช.มั่นใจตอกเสาเข็มปี 60

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (17 พ.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (คนพ.) ซึ่งครั้งนี้ สศช.จะได้นำเสนอแผน การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ทั้งหมดให้ที่ประชุมรับทราบและอนุมัติ ซึ่งแผนดังกล่าวจะประกอบด้วยแนวทางการขับเคลื่อนในด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งกลุ่มที่เป็น S Curve และ New S Curve

ทั้งนี้ โครงการอีอีซีได้รับอนุมัติจาก ครม.ไปเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.59 ขณะที่ พ.ร.บ.พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ... ได้รับอนุมัติไปเมื่อวันที่ 4 ต.ค.59 ซึ่งในครั้งนั้น นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ สศช.เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนและขับเคลื่อนโครงการ เนื่องจากต้องการให้เหมือนโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด โดยการลงทุนในโครงการระยะ 2-3 ปีแรก จะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แผนพัฒนาฯ) ฉบับที่ 12

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า การประชุม คนพ.ในครั้งนี้ สศช.จะเสนอ ผลสรุปการพิจารณาจัดกลุ่มโครงการของแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก รวมทั้งการจัดทำแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กับที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ เพื่อเดินหน้าโครงการภายในปี 2560

นอกจากนี้ สศช.ยังเตรียมรายงานแผนการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณปี 2561 หลังจาก สศช.ได้หารือกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมควบคุมมลพิษ และสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปแล้วเมื่อปลายเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา โดยการจัดทำงบประมาณ จะมีแผนงานบูรณาการรวม 27 แผนงาน ทั้งแผนงานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษรวมอยู่ด้วย พร้อมกับได้เพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นหน่วยรับจัดสรรงบประมาณโดยตรง ทั้งนี้ อีอีซีเป็นโครงการที่จะครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ชลบุรี จ.ระยอง และ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นโครงการที่รัฐบาลคาดว่าจะก่อให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนในด้านอุตสาหกรรมเป้าหมาย 500,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 10 ปี.

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (17 พ.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ... 17 พ.ย. 2559 00:51 17 พ.ย. 2559 01:28 ไทยรัฐ