วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ไฟเขียวงบ 3 พันล้านอุ้ม “เอสเอ็มอี”

ไฟเขียวงบ 3 พันล้านอุ้ม “เอสเอ็มอี”

  • Share:

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บอร์ด สสว.) ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบให้จัดสรรเงินกองทุนของ สสว.เพื่อการฟื้นฟูผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เสริมสร้างพัฒนาผู้ประกอบการภายใต้งบบูรณาการปี 2560 เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 3,256 ล้านบาท ทั้งนี้ ในส่วนแรกเห็นชอบในหลักการให้การอุดหนุนและช่วยเหลือตามมาตรการฟื้นฟู วงเงิน 2,000 ล้านบาท โดยให้การอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขชำระคืนหรือเป็นเงินร่วมทุนก็ได้ และให้ สสว.ไปหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อหาแนวทางช่วยเหลืออุดหนุนให้กว้างขวาง และยืดหยุ่นขึ้น และเห็นชอบให้ธนาคารกรุงไทยเป็นหน่วยร่วมช่วยดำเนินการ

สำหรับเอสเอ็มอีเป้าหมายนั้นเป็นกลุ่มที่ประสบปัญหาทางการเงินไม่สามารถกู้ยืมเงินจากระบบสถาบันการเงิน แต่มีศักยภาพสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ เช่น กลุ่มที่เป็นหนี้เสีย (NPL) แต่มีผู้เชี่ยวชาญไปศึกษาเห็นว่ากิจการยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ หรืออยู่ในวิสัยที่จะฟื้นฟูกิจการได้ กลุ่มที่เป็น NPL แต่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว กลุ่มที่ยังไม่เป็น NPL แต่ได้มีการปรับสัญญาชำระหนี้ กลุ่มมีสถานะที่ยังไม่เป็น NPL แต่ชำระหนี้ไม่สม่ำเสมอ เพราะประสบภาวะสภาพคล่องตึงตัว หรือเป็นผู้ประกอบกิจการที่ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย (ฉบับที่ 9) และศาลได้รับคำร้องไว้พิจารณาแล้ว คาดว่าจะช่วยเหลือเอสเอ็มอีได้ 3,000 ราย

นางสาลินีกล่าวว่า ส่วนที่ 2 บอร์ด สสว.ยังได้เห็นชอบการจัดสรรเงินกองทุน สสว.เพื่อส่งเสริมเอสเอ็มอีภายใต้งบประมาณบูรณาการ ประจำปี 2560 วงเงินรวม 1,226 ล้านบาท ใน 11 โครงการ และในส่วนที่ 3 ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้งบประมาณบูรณาการ คือ การศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้