วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“กอช.” ส่งเสริมเยาวชนออมเงิน เข้าเป้ารับบำนาญเดือนละ 3 พัน

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า ทาง กอช.ได้ตั้งเป้าในปีหน้าจะส่งเสริมให้เยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปทำการออมเงินใน กอช.เพียงเดือนละ 1,000 บาท หรือปีละ 12,000 บาท ติดต่อกัน 10 ปี จะได้รับบำนาญเดือนละ 3,000 บาทในช่วงวัยเกษียณ นอกเหนือจากกลุ่มที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน หรือสมาชิกสัจจะออมทรัพย์ในชนบท

ทั้งนี้ การคำนวณเงินบำนาญที่ได้เดือนละ 3,000 บาทดังกล่าว อยู่ภายใต้สมมติฐานของผลตอบแทนที่ กอช.นำเงินไปลงทุน และได้ผลตอบแทน 3.5% อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน กอช.ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมดในสินทรัพย์มั่นคงสูงเพียง 1.8%

นายสมพรกล่าวว่า ในปีหน้า กอช.จะเริ่มนำเงินกองทุนบางส่วนไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยตามกฎกระทรวงการคลังกำหนดให้ กอช. สามารถลงทุนในทรัพย์สินมั่นคงสูงไม่น้อยกว่า 60% และลงทุนในทรัพย์สินเสี่ยงได้ไม่เกิน 20% ซึ่งในปีหน้า กอช.จะเริ่มลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ภายในกรอบที่กฎกระทรวงให้ไว้ ทั้งนี้ หาก กอช.สามารถนำเงินกองทุนไม่เกิน 20% ไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เชื่อว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จะอยู่ราว 5-6% เมื่อนำผลตอบแทนจากเงินฝากในสถาบันการเงินมารวมกับผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพย์ก็จะทำให้ กอช.ได้รับผลตอบแทนในระดับ 3.5% ตามเป้าหมาย

“ในปัจจุบัน กอช.มีสมาชิกอยู่ 520,000 คน และมีเงินกองทุน รวมทั้งเงินของสมาชิกและเงินสมทบจากรัฐบาล 2,500 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปีหน้า กอช.ตั้งเป้าหมายจำนวนสมาชิกไว้ว่าจะมีสมาชิกรวมกันไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน”.

เลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า ทาง กอช.ได้ตั้งเป้าในปีหน้าจะส่งเสริมให้เยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปทำการออมเงินใน กอช.เพียงเดือนละ 1,000 บาท หรือปีละ 12,000 บาท ติดต่อกัน 10 ปี... 16 พ.ย. 2559 23:38 17 พ.ย. 2559 00:58 ไทยรัฐ