วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ในหลวง” รัชกาลที่ 9 สอนให้ฝันก่อนทำจริง

ทรงใช้ธรรมชาติแก้ไขธรรมชาติ “สุเมธ” ย้ำใครทำตามอยู่รอดแน่นอน

ที่อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 พ.ย. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับนวัตกรรมเพื่อสังคมไทย” ในงาน CHULA’s Global Innovation Talk โดยศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตอนหนึ่งว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสอนตนเสมอว่า เวลาจะทำอะไรให้เริ่มจากความฝัน จะฝันอะไรให้เลอเลิศก็ได้ จากนั้นก็สู่ความเป็นจริง จะทำได้แค่ไหนเป็นอีกเรื่อง แต่ต้องตั้งความฝันให้มีจินตนาการสูงส่งก่อน เมื่อได้เหลียวกลับไปดูตลอดเวลา 70 ปีที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม คือ ทรงพยายามรักษาทรัพยากรของประเทศให้สมบูรณ์ที่สุด หรือพยายามนำสิ่งที่ถูกทำลายไปกลับคืนมา เช่น ดิน น้ำ ป่าไม้ แต่น่าเสียดาย คนไทยปีติที่จะเห็นพระองค์ แต่ไม่เคยมองพระองค์ และไม่เคยแสวงหาความรู้ในสิ่งที่พระองค์ทำ

ดร.สุเมธกล่าวต่อว่า นวัตกรรมที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 คิดค้นจะเน้นใช้ธรรมชาติแก้ไขธรรมชาติ อาทิ การปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินทลาย ซึ่งเป็นกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต การผลิตพลังงานทดแทนไบโอดีเซล ฝนหลวง เครื่องตะบันน้ำ เครื่องดักหมอก โครงการแก้มลิง การแก้ปัญหาดินเปรี้ยว ดินเค็ม โครงการบำบัดน้ำเสีย การปลูกป่า เกษตรทฤษฎีใหม่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นต้น พระองค์ทรงรู้ทุกศาสตร์ ทั้งศาสตร์สมัยใหม่และศาสตร์เก่า เช่น ในหนังสือพระราชนิพนธ์พระมหาชนก ได้ตีพิมพ์ภาพพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งในภาพมีนางมณีเมขลาอยู่ทางซ้าย ส่วนด้านขวาเป็นภาพตารางการผูกดวงทางโหราศาสตร์ ซึ่งพระองค์ทรงผูกดวงด้วยพระองค์เอง และทรงทำนายได้ว่าพายุจะไม่เข้าประเทศไทย ซึ่งมีความหมายว่า ทรงให้ความเคารพกับศาสตร์ทุกศาสตร์ ซึ่งเราต้องใช้ให้ถูกที่ถูกเวลา

“นวัตกรรมที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงคิดขึ้นนั้น จะคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก วันนี้แม้ว่าพระองค์จะจากไปแล้ว แต่คำสอนยังอยู่ ซึ่งเปรียบเสมือนตำรา รวมไปถึงโครงการพระราชดำริ 4,700 โครงการทั่วประเทศ คือบทเรียนสำคัญ ขอให้เราเรียนรู้และปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์” ดร.สุเมธกล่าวและว่าที่ผ่านมามีประชาชนถามตนว่า คำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ใช้ได้จริงหรือไม่ ตนตอบได้ทันทีว่า ใช้ได้แน่นอน ใครทำตามจะอยู่รอด ขอให้เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา.

ที่อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 พ.ย. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับนวัตกรรมเพื่อสังคมไทย” 16 พ.ย. 2559 23:36 16 พ.ย. 2559 23:39 ไทยรัฐ