วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วัดเทวราชฯส่งพระศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น 4 ภูมิภาค

พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร กล่าวว่า วัดเทวราชฯ จัดโครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมสัญจร 4 ภาค ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พระสงฆ์ในวัดได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นต่างๆ เน้นในเรื่องพระพุทธศาสนา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งเพื่อช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของแต่ละท้องถิ่นให้แพร่หลายในทางที่ถูกต้อง โดยจะจัดพระสงฆ์ภายในวัดไปศึกษาวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ 4 รุ่น รุ่นละ 15 รูป ประกอบด้วย พื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ พื้นที่ 3 จังหวัดภาคอีสาน พื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ และ พื้นที่ 3 จังหวัดภาคกลาง โดยจะเริ่มโครงการตลอดปี 2560 ทั้งนี้เมื่อพระสงฆ์ได้ไปศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีในภูมิภาคต่างๆแล้ว ก็จะต้องกลับนำมาคิดต่อยอดว่าจะสามารถพัฒนาต่อไปอย่างไรได้บ้าง จากนั้นจะให้นำแนวคิดกลับไปพัฒนาวัดบ้านเกิด สำหรับพระสงฆ์ที่จะคัดเลือกตามโครงการนี้จะเน้นพระสงฆ์ที่มีความรู้ ความสามารถ โดยให้ พระสงฆ์ที่มีความรู้ด้านบาลีในประโยคสูงๆ มีโอกาสเดินทางไปก่อน

พระเทพคุณาภรณ์กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ทางวัดยังร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และภาคเอกชน จัดสวดมนต์ข้ามชาติ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะร่วมกับญาติโยมเดินทางไปประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ในประเทศต่างๆ ซึ่งปี 2560 จะไปประเทศไต้หวัน เวียดนาม ลาว และกัมพูชา.

พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร กล่าวว่า วัดเทวราชฯ จัดโครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมสัญจร 4 ภาค ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พระสงฆ์ในวัดได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นต่างๆ 16 พ.ย. 2559 23:24 17 พ.ย. 2559 00:54 ไทยรัฐ