วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พ่อเมืองลับแล มอบนโยบาย 2 อำเภอ เน้นแก้ปัญหา ปชช. เดือดร้อน

พ่อเมืองลับแล มอบนโยบาย 2 อำเภอ เน้นแก้ปัญหา ปชช. เดือดร้อน

  • Share:

พ่อเมืองลับแล เดินสายมอบนโยบาย 2 อำเภอ ตามแนวบริหารราชการรัฐบาล มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ปชช. ช่วยซื้อข้าวจากชาวนา หลังราคาข้าวตกต่ำ จัดตั้งศูนย์วิจัยทุเรียนพันธุ์ลับแล

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผวจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่มอบนโยบายการบริหารราชการให้แก่ หน.ส่วนราชการอำเภอกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ 2 อำเภอในเวลา 10.00 น. ที่หอประชุมอำเภอพิชัย โดยมี นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอพิชัย และ นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอตรอน

ต่อมาเวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่จากทั้ง 2 อำเภอ ให้การต้อนรับเพื่อมอบแนวการบริหารราชการของตามนโยบายรัฐบาลโดยมุ่งเน้นในเรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเรื่องให้ทุกหน่วยงานรับซื้อข้าวช่วยชาวนา และยังเน้นย้ำการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างโครงการยกระดับศักยภาพของหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านสองแสนห้า) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ห้ามมิให้มีการเรียกรับเงินโดยเด็ดขาด


ทั้งนี้ การค้าการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริมอาชีพรวมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และอัตลักษณ์ให้อยู่คู่กับจังหวัดอุตรดิตถ์ แบบยั่งยืน เนื่องจากเป็นพื้นที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ทั้งในด้านประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และได้ชมไก่เขียวพาลี ไก่ที่พระยาพิชัยดาบหักชื่นชอบ


พร้อมกันนี้ได้จัดให้จัดตั้งศูนย์วิจัยทุเรียนพันธุ์ลับแล ทุเรียนป่าพื้นบ้านเพื่อเป็นศูนย์ขยายพันธุ์ทุเรียนป่า ในระดับประเทศและอาเซียน จากนั้นได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานตามที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการมอบหมายให้ไปปฏิบัติในพื้นที่อีกด้วย

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้