วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ดร.วันดี' โชว์ชาวโลก ชู 'ไทย' เป็นผู้นำด้านพลังงานแห่งอาเซียน

"ดร.วันดี" โชว์วิสัยทัศน์บนเวทีโลก ชูไทยเป็นผู้นำความมั่นคงด้านพลังงานอาเซียน หนุนนโยบายรัฐเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน-ทดแทน ช่วยลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน...

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.59 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ผู้บุกเบิกและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า โซลาร์ฟาร์ม ในประเทศไทย ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสวนาในเวทีการประชุมประเทศทั่วโลก ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ในหัวข้อ Momentum for Change: Women for Results Event บทบาทของสตรีที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการช่วยลดสภาวะโลกร้อน และเพื่อให้เกิดการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ตามเป้าหมาย 17 ข้อ ของ UN เพื่อบรรลุเป้าหมายให้สิ้นสุดความยากจน ปกป้องโลก และให้มวลมนุษยชาติมีความอยู่ดีกินดี ณ เมืองมาร์ราเกซ ประเทศโมร็อกโก โดยเวทีเสวนา ประกอบด้วยการแสดงวิสัยทัศน์จากตัวแทนประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศออสเตรเลีย แสดงวิสัยทัศน์ ให้การสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมด้านการลดโลกร้อน ด้วยการจัดสรรงบประมาณให้แก่กลุ่ม องค์กรเอกชนที่ทำกิจกรรมโดยไม่หวังผลกำไร ส่งเสริมเรื่องการศึกษา ความรู้แก่เยาวชนเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

ส่วนประเทศเนเธอร์แลนด์ แสดงวิสัยทัศน์ ถึงบทบาทหน้าที่ผู้หญิงและผู้ชายต้องร่วมกันทำในทุกกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ เน้นให้ความสำคัญในความเท่าเทียมระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย และการแสดงวิสัยทัศน์ในเรื่องอื่นๆ อย่าง เรื่องการเสริมสร้างศักยภาพสตรีให้มีบทบาทมากขึ้นในสังคม ในด้านการศึกษา การเมือง เพื่อให้มีบทบาทในการพัฒนาตนเอง ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ใช้ในครัวเรือน โดยการให้สตรีที่เป็นแม่บ้านช่วยทำประชาสัมพันธ์และจำหน่ายทั่วแอฟริกา ช่วยส่งเสริมการสร้างงานแก่สตรี ช่วยให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้ายกระดับคุณภาพชีวิตกว่า 70 ล้านคน เป็นต้น

ขณะที่ ดร.วันดี แสดงวิสัยทัศน์ ในฐานะผู้บุกเบิกและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า โซลาร์ฟาร์ม ในประเทศไทย เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2010 หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมแต่ไม่มีใครกล้าลงทุน และประสบความสำเร็จในการพัฒนารูปแบบธุรกิจ ทำให้รัฐบาลไทยในยุคต่อๆ มารวมทั้งรัฐบาลปัจจุบันส่งเสริมการนำระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นหนึ่งในระบบไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพลังงานไทย สามารถช่วยสร้างงาน ช่วยลดสภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ ยังขยายโอกาสทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน มีผู้ประกอบการเอกชนอื่นๆ เข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนเป็นจำนวนมาก มีเงินลงทุนหลายแสนล้านบาท การจ้างงานอีกจำนวนมาก

ทั้งนี้ เป็นเครื่องบ่งชี้ที่สำคัญอย่างหนึ่งว่า สังคมไทยเรานั้นสตรีเป็นผู้มีบทบาทสำคัญทั้งในบ้านและนอกบ้าน ผู้หญิงไทยไม่เพียงมีสถานะทางสังคมที่เท่าเทียมกับผู้ชายเท่านั้น แต่โดยแก่นแท้หรือในความเป็นจริงยังมีสถานะที่เหนือกว่าผู้ชายไทย โดยเฉพาะในบ้านด้วยแล้ว ดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้ผู้หญิงทั่วโลก ได้ช่วยกันเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้โลกของเราดีขึ้น ในทุกๆ ด้าน รวมทั้งเรื่องโลกร้อนหรือสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญเรื่องของพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนที่เป็นประโยชน์ ในการช่วยลดโลกร้อน สิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดเป็นจริงได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน คือ รัฐบาลต้องมีนโยบายช่วยชี้นำสังคมที่แน่วแน่ชัดเจนเหมือนที่เกิดขึ้นในเยอรมัน หรือประเทศต่างๆ ในยุโรป และในไทยที่เป็นอยู่ควบคู่กับการให้การเรียนรู้ต่อสังคม และผู้หญิง ถือเป็นแกนหลักที่ช่วยได้มากขอเพียงแต่เราช่วยกันทำให้เกิดขึ้น โลกก็จะมีความมั่นคงสวยงามเพื่อคนรุ่นต่อๆ ไปได้มีความสุขกับสิ่งแวดล้อมที่ดี

"ดร.วันดี" โชว์วิสัยทัศน์บนเวทีโลก ชูไทยเป็นผู้นำความมั่นคงด้านพลังงานอาเซียน หนุนนโยบายรัฐเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน-ทดแทน ช่วยลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน 16 พ.ย. 2559 17:57 16 พ.ย. 2559 19:21 ไทยรัฐ