วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'มีชัย' ปัดฟุ้งซ่านแกล้ง กกต.-'สมชัย' ย้อนกลับ เกิดก่อนไม่ได้เก่งกว่า

"มีชัย" ยันเปล่ากลั่นแกล้ง กกต.แจงเขียน ก.ม.ป้องคุมอำนาจเบ็ดเสร็จ อาจผุดงบคนแจ้งเบาะแส โวอนาคตอเมริกาอาจลอก รธน.ไทย คุณสมบัติไม่ครบพ้นไป ไม่ละเว้น ด้าน "สมชัย" ย้อน เกิดก่อน ไม่ได้หมายความว่า "เก่งกว่า"

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.59 ที่รัฐสภา คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จัดงานสัมมนา "การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ซึ่งผู้ร่วมสัมมนาส่วนใหญ่เป็นสมาชิก สปท. สนช. และข้าราชการ ส่วนพรรคการเมืองส่วนใหญ่เป็นพรรคเล็ก พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคประชาธิปัตย์ แต่ไม่มีตัวแทนพรรคภูมิใจไทย และพรรคเพื่อไทย เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว

นายมีชัย ฤชุพันธ์ุ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวเปิดการสัมมนาว่า ขณะร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และ พ.ร.บ.ว่าด้วย กกต.ที่เป็นกฎหมายหัวใจสำคัญชี้ว่าจะมีเลือกตั้งเมื่อไร กฎหมาย กกต.เราวางกลไก วางอำนาจให้มีดาบเพียงพอรบราฆ่าฟัน กำกับดูแลการเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรมได้ เขียนคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามไว้อย่างละเอียด ครบถ้วน สมบูรณ์ ลอกมาจากรัฐธรรมนูญหลักที่ผ่านประชามติทั้งหมด ไม่ได้แก้ไขแตะต้องใดๆ ที่มีคนเข้าใจผิดคิดว่า กรธ.ตั้งใจออกคุณสมบัติกลั่นแกล้งนั้นไม่ใช่ ใครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ เรากำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระมาชี้ขาด ไม่ใช่ กรธ.มีอำนาจชี้ขาด

"เราไม่ได้คิดฟุ้งเฟ้อ เพ้อเจ้อเอาตามอารมณ์ สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น บางท่านตามไม่ทันอาจจะรับไม่ได้ คิดว่ากลั่นแกล้งเฉพาะตัว หลักเกณฑ์สำคัญที่กำหนดสำหรับ กกต. พอถึงคราวองค์กรอื่นจะทำแบบเดียวกัน ไม่ใช่จ้องเล่นงาน กกต.คนเดียว เช่น เรื่องการคงอยู่ หรือการไปของคณะกรรมการองค์กรอิสระ ถ้าเราใช้กับ กกต.อย่างไร ทุกองค์กรอิสระรวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญจะใช้อย่างเดียวกัน"

นายมีชัย กล่าวต่อว่า สิ่งใหม่ๆ ในร่างกฎหมาย กกต.จะมีของใหม่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับโลก ซึ่งประเทศไทยเองต้องเปลี่ยนกฎหมายทุกฉบับ ที่เริ่มลงมือทำจากนี้ก็ต้องเปลี่ยน จะไม่ให้ใครมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด จนทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนกับประชาชนได้ รัฐบาลเองกำลังวางกรอบให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดเอาไว้ในมาตรา 77 เรื่องลักษณะการออกกฎหมาย ต้องไม่มีกฎหมายฟุ่มเฟือย ไม่จำกัดสิทธิ ไม่ใช้ระบบการอนุญาตเสียจนคนทำมาหากินไม่ได้ ต้องไม่ใช้ระบบคณะกรรมการ อะไรๆ ก็ประชุมคณะกรรมการจนไม่มีใครตัดสินใจ ในที่สุดพอตัดสินใจแล้วกลับหาคนรับผิดชอบไม่ได้ ในเวลาที่ กรธ.ดูกฎหมาย 10 ฉบับ จะอยู่ภายใต้อาณัติเช่นนี้ อาจผุดงบคนแจ้งเบาะแส

นายมีชัย กล่าวต่อว่า จากการรับฟังความเห็นเรื่อง กกต.จังหวัด เราพบปัญหาเรื่องการทำงานที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จริงหรือที่ กกต.จังหวัดต้องอยู่ประจำทุกทั้งปี ในเมื่อการเลือกตั้งมี 4 ปีครั้ง แล้วถามว่า เคยจับคนทุจริตเลือกตั้งได้หรือไม่ ซึ่งยังไม่ค่อยมากเท่าที่ควร ถ้าการทำงานที่ผ่านมาได้ผลจริง จะเกิดเสียงร่ำลือเรื่องการซื้อเสียงทั่วทุกหัวระแหงหรือ เราจึงหาวิธีเปลี่ยนการทำงาน ซึ่งการเขียนแบบนี้ไม่ได้เกิดจากความฟุ้งซ่าน แต่ศึกษารับฟังคิดไตร่ตรองอย่างดี ถามเจ้าหน้าที่ กกต.เองแล้วด้วยว่าทำได้ไหม

พร้อมยืนยันว่า กรธ.มีงานหนักไม่มีเวลาฟุ้งซ่าน เปิดใจกว้างเพื่อให้ได้สิ่งดีที่สุดที่จะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติและการเมือง เราอาจเพิ่มอาวุธหรือช่องทางการจับทุจริตเลือกตั้งให้ กกต. อาจจะไปไกลถึงขั้นให้มีงบประมาณสำหรับคนชี้เบาะแส เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ ประชาชนที่ชี้เบาะแสถ้าเรามีค่าตอบแทนให้ เขาก็น่าจะช่วยได้ เพราะมีความเสี่ยง แต่แน่นอนว่า มันมีความอันตรายอยู่ในตัว ถ้ากลั่นแกล้งกันเพราะฉะนั้นในบทลงโทษเราจึงเขียนแปลงเลย ใครกลั่นแกล้ง ทั้งพรรค ทั้งสมาชิก และผู้บริหาร จะมีโทษสูงมาก ถ้าจับได้ไล่ทันจะถูกลงโทษรุนแรง

นายมีชัย กล่าวต่อว่า จำนวน กกต.ที่เราเพิ่มขึ้นในร่างใหม่ จาก 5 คน เป็น 7 คน เพราะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาคอยดูแลเรื่องผู้ทุจริตเลือกตั้ง ให้ทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง จึงเพิ่มอีก 2 คน จากผู้พิพากษามาเป็น กกต.ส่วนอีก 5 คน จะไปเอาคนที่ชำนาญการ มีความถนัดทางด้านบริหารการเงินการบัญชีการคลัง ก็แล้วแต่คณะกรรมการสรรหาพิจารณา องค์กรทั้ง 5-6 องค์กร รวมทั้งศาลด้วยจะเป็นเสาที่ค้ำยันให้ระบบการปกครอง และระบบการเมืองเดินไปข้างหน้าอย่างชนิดที่สมเหตุสมผล อาจจะเข้มงวด แต่ทั้งหมดเขียนจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย ถ้าไม่เกิดเราไม่ไปรบกวน

"ตนระลึกในใจไว้ว่า วันหนึ่งข้างหน้า อเมริกาอาจจะต้องมาเลียนแบบรัฐธรรมนูญไทย เพราะถ้ารัฐธรรมนูญอเมริกายอมให้โหวตโน แล้วมีเสียงข้างมาก แล้วคนตระหนักก่อนหน้านี้ การเลือกตั้งก่อนหน้านี้ เสียงโนอาจจะดังมากกว่าก็เป็นได้ ดังนั้นอะไรของเราที่แปลกใหม่แปลว่าเรามีประสบการณ์ ที่อื่นเขาไม่มีประสบการณ์เขานึกไม่ถึง ไม่อาจจะเขียนได้ เขียนไปคนคงหัวเราะ แต่ของเราพบมาทุกรูปแบบ เราจะเขียนเข้มข้นลักษณะนี้เอามาเขียนไว้ในกฎหมายลูกทั้ง 10 ฉบับ" นายมีชัย กล่าว

ด้าน นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง กล่างถึงหลักการของร่างกฎหมาย กกต.ที่นำเสนอว่า ต้องการทำให้ กกต.มีบทบาทสำคัญ 3 ข้อ คือ 1.ทำให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด เพราะถ้าใช้สิทธิกันมาก การทุจริตก็จะน้อย 2.ทำให้การใช้สิทธิอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจ และ 3.ทำให้มีกลไกป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง อยากขอเรียกร้องทุกพรรคการเมืองที่มา ร่วมกันแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ ส่วน กรธ.ก็ควรรับฟังอย่างจริงใจ ไม่ใช่ใช้งบประมาณจัดงานเป็นพิธิกรรม แล้วก็ไม่นำเอาข้อเสนอไปใช้

"แต่ร่างที่ กกต.เสนอมาเป็นคนละเรื่องกับที่ กรธ.เขียน ผมอาจทำให้ต้องวงแตกกันนิดหนึ่ง เช่น เราเสนอมาให้มี กกต.จังหวัดเหมือนเดิม แต่ กรธ.เขียนกลับไม่มี แล้วมีผู้ตรวจการเลือกตั้งขึ้นมาแทน ผมว่ามันเป็นกลไกที่ใช้ไม่ได้ กรธ.ควรเขียนกฎหมายแล้วเปิดให้เราได้วิจารณ์กัน แล้วผมจะวิจารณ์เอง ผมทำเพื่อบ้านเมือง ไม่ได้ทำเพื่อรักษาหน้าใคร กกต.เสนออะไรไม่เหมาะสมวิจารณ์ได้ อยากให้สังคมไทยใช้ความจริงมาคุยต่อหน้ากัน ไม่ใช่เกิดมานานกว่า ร่างกฎหมายมาหลายฉบับกว่า แล้วหมายความว่าต้องเก่งกว่า" นายสมชัย กล่าว.

วงถก ก.ม.ลูก เดือด! "มีชัย" ยันเปล่ากลั่นแกล้ง กกต.แจงเขียน ก.ม.ป้องคุมอำนาจเบ็ดเสร็จ อาจผุดงบคนแจ้งเบาะแส โวอนาคตอเมริกาอาจลอก รธน.ไทย คุณสมบัติไม่ครบพ้นไป ไม่ละเว้น ด้าน "สมชัย" ย้อน เกิดก่อน ไม่ได้หมายความว่า "เก่งกว่า" 16 พ.ย. 2559 17:07 16 พ.ย. 2559 18:06 ไทยรัฐ