วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตชด.437 สงขลา ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ไว้บริโภค-ขาย

ตชด.437 อ.สะเดา จ.สงขลา น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงพ่อหลวงมาปรับใช้ ใช้เวลาจากงาน ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษไว้เพื่อการบริโภค ส่วนที่เหลือนำไปจำหน่าย สร้างรายได้เสริม ...

วันที่ 16 พ.ย.59 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 437 อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งได้มีการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ โดยการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษไว้บริโภค ใช้เป็นอาหารกลางวันของโรงเรียน ตชด. ส่วนที่เหลือ ก็นำไปจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างรายได้เสริมได้อีกทางหนึ่ง

พ.ต.ท.สุเทพ ชูแก้ว ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 437 เปิดเผยว่า ได้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและแม่บ้านกำลังพลในค่ายลงมือปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 3 แปลง มีทั้งผักกาดขาวและผักกวางตุ้ง โดยปลูกแบบหมุนเวียน ใช้เวลาปลูกประมาณ 1 เดือนก็สามารถเก็บมาบริโภคและขายได้ พร้อมทั้งนำมาจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้ที่รักสุขภาพ ในราคากิโลกรัมละ 40 บาท และมีขนาดครึ่งกิโลกรัม ราคา 20 บาท ซึ่งผักไฮโดรโปนิกส์ของที่นี่จะถูกกว่าตามท้องตลาดซึ่งอยู่ที่กิโลกรัมละ 60-70 บาท


"เนื่องจากไม่ได้หวังผลกำไร แต่ต้องการให้กำลังพลและประชาชนได้บริโภคผักที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ จึงใช้พื้นที่ว่างและเวลาที่ว่างเว้นจากราชการช่วยกันทำ และต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ให้กับประชาชนที่สนใจนำไปดัดแปลงปลูกกินภายในครัวเรือน หรือทำเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ แต่เหนือสิ่งอื่นใด คือการเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสืบสานพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตซึ่งสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน" ผบ.ร้อย ตชด. 437 กล่าว.

ตชด.437 อ.สะเดา จ.สงขลา น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงพ่อหลวงมาปรับใช้ ใช้เวลาจากงาน ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษไว้เพื่อการบริโภค ส่วนที่เหลือนำไปจำหน่าย สร้างรายได้เสริม ... 16 พ.ย. 2559 14:58 16 พ.ย. 2559 23:02 ไทยรัฐ