วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เดือนแรกปีงบ 60 รัฐนำรายได้ส่งคลัง 1.5 แสนล. เบิกจ่ายสูงถึง 4.3 แสนล.

คลัง เผยฐานะการคลังของรัฐบาล เดือน ต.ค. 59 เป็นเดือนแรกของปีงบ 60 รัฐมีรายได้นำส่งคลังจำนวน 154,465 ล้าน ขณะที่การเบิกจ่ายสูงถึง 435,355 ล้าน มาจากมาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐไตรมาส 4 ช่วยให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ ส่งผลดีต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ ...

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 ว่า รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังจำนวน 154,465 ล้านบาท ต่ำกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 1,874 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.2% มีสาเหตุหลักมาจากการจัดเก็บอากรขาเข้าต่ำกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว

ขณะที่ รัฐบาลมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 435,355 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้วจำนวน 61,154 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16.3% โดยมีการเบิกรายจ่ายปีปัจจุบัน จำนวน 422,383 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 17.5% ประกอบด้วย รายจ่ายประจำ จำนวน 394,852 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 17.5% และรายจ่ายลงทุน 27,531 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 17.0% และการเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณปีก่อนจำนวน 12,972 ล้านบาท ต่ำกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 11.1%

สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่สำคัญในเดือนนี้ ได้แก่ เงินอุดหนุนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน 62,586 ล้านบาท รายจ่ายอื่นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 54,076 ล้านบาท และเงินอุดหนุนของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 45,451 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ซึ่งจะส่งผลให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ และเป็นผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

การที่ดุลการคลังรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดจากรายได้นำส่งคลัง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาลข้างต้น ส่งผลให้ดุลเงินงบประมาณในเดือนตุลาคม 2559 ขาดดุลจำนวน 280,890 ล้านบาท เมื่อรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณที่เกินดุล 22,681 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักจากรายจ่ายเหลื่อมไปเดือนพฤศจิกายน สุทธิ จำนวน 18,812 ล้านบาท และเงินฝากโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน จำนวน 4,700 ล้านบาท ทำให้รัฐบาลขาดดุลเงินสด จำนวน 258,209 ล้านบาท

ทั้งนี้ รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 52,714 ล้านบาท ทำให้ดุลเงินสด (หลังกู้ชดเชยการขาดดุล) ขาดดุลเท่ากับ จำนวน 205,495 ล้านบาท และเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 235,805 ล้านบาท

คลัง เผยฐานะการคลังของรัฐบาล เดือน ต.ค. 59 เป็นเดือนแรกของปีงบ 60 รัฐมีรายได้นำส่งคลังจำนวน 154,465 ล้าน ขณะที่การเบิกจ่ายสูงถึง 435,355 ล้าน มาจากมาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐไตรมาส 4 ช่วยให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ ... 16 พ.ย. 2559 14:02 16 พ.ย. 2559 15:33 ไทยรัฐ