วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพล เผย ปชช.หนุนลดโทษผู้เสพกัญชา-กระท่อม เห็นด้วยเป็นพืชถูก ก.ม.

ซูเปอร์โพล เผย ความคิดเห็น ปชช.หนุนให้ยกเลิกการทำสงครามยาเสพติด เพราะไม่แก้ปัญหายั่งยืน พร้อมลดโทษผู้เสพกัญชา-กระท่อม เห็นด้วยหากให้ทั้ง 2 ชนิด เป็นพืชถูก ก.ม. แพทย์ต้องกำหนดโควตาที่เหมาะสมต่อร่างกาย...

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 59 ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจในหัวข้อสงครามยาเสพติดในความคิดเห็นของสาธารณชน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ระดับครัวเรือนใน 15 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งสิ้น 3,725 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 15 ก.ย. – 15 พ.ย.59 ที่ผ่านมา พบว่าร้อยละ 70.5 เห็นควรยกเลิกการทำสงครามยาเสพติด เพราะไม่แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน และร้อยละ 73.6 เห็นด้วยต่อการลงโทษทางคดีอาญา เช่น ติดคุก ยึดทรัพย์ กับ ขบวนการค้ายาเสพติด

เมื่อถามว่า ตัวยาตัวใดที่ควรให้ ผู้เสพ ได้รับการลดโทษให้เหลือน้อยลง ไม่ต้องโดนโทษทางคดีอาญา ถ้าเสพเพียงอย่างเดียว พบว่าส่วนใหญ่หรือกว่าร้อยละ 61.3 และร้อยละ 60.3 ระบุเป็น กระท่อม และ กัญชา ในขณะที่ร้อยละ 51.7 ระบุเป็น ยาบ้า และเมื่อถามว่า ควรให้กัญชาเป็นพืชที่ปลูกได้ตามกฎหมายหรือไม่ พบว่าร้อยละ 50.9 ระบุเห็นด้วย ถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง ในขณะที่ร้อยละ 53.7 ระบุเห็นด้วยที่จะให้ กระท่อม เป็นพืชที่ปลูกได้ตามกฎหมาย

ขณะที่ ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง สาวิตรี อัษณางค์กรชัย ผู้จัดการแผนงานภาคีวิชาการสารเสพติด (ภวส.) กล่าวเสริมว่า จากผลสำรวจชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นควรยุติการทำสงครามยาเสพติดเพราะไม่ได้แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน แต่ยังเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายอาญากับผู้ค้าและแยกแยะบทลงโทษทางอาญาออกจากผู้เสพ ส่วนการนำกระท่อมและกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ควรกำหนดโควตาที่เหมาะสมต่อสุขภาพแต่ละคน อีกทั้งต้องใช้มาตรการทางสาธารณสุขและทางการปกครองในการแก้ปัญหากลุ่มผู้เสพอย่างจริงจังต่อเนื่องอีกด้วย.

ซูเปอร์โพล เผย ความคิดเห็น ปชช.หนุนให้ยกเลิกการทำสงครามยาเสพติด เพราะไม่แก้ปัญหายั่งยืน พร้อมลดโทษผู้เสพกัญชา-กระท่อม เห็นด้วยหากให้ทั้ง 2 ชนิด เป็นพืชถูก ก.ม. แพทย์ต้องกำหนดโควตาที่เหมาะสมต่อร่างกาย 16 พ.ย. 2559 13:11 16 พ.ย. 2559 14:37 ไทยรัฐ