วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อบจ.ระยองเร่งต่อยอดโครงการพระราชดำริ

แม้ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะเสด็จสู่สวรรคาลัยมานานนับเดือน...!

แต่ปวงพสกนิกรชาวไทยก็ยังห่วงหาอาลัยอย่างมิเสื่อมคลาย แด่พระผู้เป็นเสาหลักส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข จากโครงการพระราชดำริที่ก่อให้เกิดอาชีพเลี้ยงปากท้อง พึ่งพาตนเองได้ทั่วทั้งประเทศ

อีกแห่งหนึ่งต้องยกให้ “โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ” ถูกจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2523 คราวเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชน บริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกราย ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายก อบจ.ระยอง เผยว่า ครั้งนั้นทรงชี้แนะให้จัดตั้งศูนย์บริการแห่งนี้เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งอาชีพการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษ แล้วพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 3 ล้านบาท ใช้เป็นทุนหมุนเวียน

จากวันนั้นถึงวันนี้...การดำเนินงานภายในศูนย์มีพร้อม ไม่ว่าพื้นที่การเกษตรที่เน้นงานปศุสัตว์ นอกจากนี้ยังมีศูนย์ปฏิบัติการประกอบอาชีพ ศูนย์กลางส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ และศูนย์พัฒนาด้านการเกษตร

นายวราวุธ บอกด้วยว่า เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าไปเรียนรู้และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ. จึงทุ่มงบประมาณต่อยอดทำเป็นศูนย์สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ

โดยงบส่วนหนึ่ง 50 ล้านบาท มาจากกองทุนไฟฟ้าระยอง เมื่อรวมกับงบฯของ อบจ.มีทั้งสิ้นประมาณ 300 ล้านบาท นำมาปรับปรุงพัฒนาพื้นที่หน้าสันเขื่อน อ่างเก็บน้ำดอกกราย กว่า 40 ไร่ แล้วแบ่งซอยออกเป็น 18 ส่วน

มีทั้งส่วนที่เป็นแปลงสาธิตการเกษตรตามแนวพระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้ หอเฉลิมพระเกียรติ ที่รวบรวมพระราชกรณียกิจ โครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆ และพระราชประวัติของพระองค์

ที่น่าสนใจยังมีลานแสดงกลางแจ้ง หอคอยชมวิวอ่างเก็บน้ำ การก่อสร้างทั้งหมดแบ่งออกเป็น 3 เฟส เฟสแรกกับเฟสที่ 2 กำลังทำในขณะนี้ จะแล้วเสร็จในปี 2560 ต่อด้วยเฟสที่ 3 จะให้เสร็จในปีถัดไป

นี่ถ้าทำได้ครบทุกเฟส...เยาวชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเข้าไปเรียนรู้กันได้อย่างทั่วถึง...!

นิตยา ทุมมานนท์

16 พ.ย. 2559 09:08 16 พ.ย. 2559 09:08 ไทยรัฐ