บุคคลในข่าว 17/11/59

ข่าว

  บุคคลในข่าว 17/11/59

  ไต้ฝุ่น

   17 พ.ย. 2559 05:01 น.

   (ซ้าย)สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูหนาว ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน.(ขวา)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน.
   (ซ้าย)สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูหนาว ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน.(ขวา)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน.

   หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ยักษ์ใหญ่สารพัดสี ขายดีที่สุด ร่วมทำดีถวายในหลวง ฉบับนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559............

   พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกสำนักนายกฯ แถลงว่า ครม. มีมติให้ จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดีถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการทำความดีเพื่อสังคมใน 3 ทาง คือ............

   การทำความดีด้วยกาย เช่น การทำความสะอาดศาสนสถาน การเยี่ยมผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ การทำความดีด้วยวาจา เช่น การปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ฯลฯ การทำความดีด้วยใจ เช่น การจัดกิจกรรมอธิษฐาน สำรวมจิตภาวนา การแผ่เมตตา ฯลฯ............

   สู่สุคติ คุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล, พล.ท.เจิมโชค ทุมมานนท์, พล.ต.ต.บุญชอบ พุ่มวิจิตร,รุ่งทิวา ทุมมานนท์, รศ.ฉวีวรรณ พัฒนจักร และ ทรงศีล-ภาวินี สุเสวี มาร่วมในพิธีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พล.อ.ท.สันทรรศน์ ทุมมานนท์ ที่วัดมกุฏกษัตริยาราม ค่ำวันก่อน.
   สู่สุคติ คุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล, พล.ท.เจิมโชค ทุมมานนท์, พล.ต.ต.บุญชอบ พุ่มวิจิตร,รุ่งทิวา ทุมมานนท์, รศ.ฉวีวรรณ พัฒนจักร และ ทรงศีล-ภาวินี สุเสวี มาร่วมในพิธีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พล.อ.ท.สันทรรศน์ ทุมมานนท์ ที่วัดมกุฏกษัตริยาราม ค่ำวันก่อน.

   การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี รัฐบาลจะจัดที่ ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 08.00 น. กรุงเทพมหานคร จะจัดตามสำนักงานเขต สถานศึกษา ต่างจังหวัด และต่างประเทศ ครม.ให้พิจารณาตามความเหมาะสม ต่างจังหวัด ให้จัดใน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด โดยเน้นว่าไม่ต้องเคลื่อนย้ายประชาชนออกนอกพื้นที่ ต่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศจะจัดในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน ด้วยการ เจริญจิต ภาวนาทำสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9............

   เรื่องการถวายพระราชสมัญญานาม “มหาราช” แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ต้องให้เสร็จสิ้นพิธีไปก่อน การสร้างพระราชานุสาวรีย์ การถวายพระราชสมัญญานาม “มหาราช” รัฐบาลต้องเป็นคนอนุมัติ ต้องทำเรื่องขอไปทางสำนักพระราชวัง............

   การป้องกัน นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผอ.สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เปิดการประชุมบูรณาการงานป้องกันโรคติดต่อ ปีงบประมาณ 2560 โดยมี พญ.วราลักษณ์ ตังคณะกุล, นพ.อรรถพล ชีพสัตยากร และ โศภาพรรณ วิมลรัตน์ มาร่วมประชุมด้วย ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ วันก่อน.
   การป้องกัน นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผอ.สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เปิดการประชุมบูรณาการงานป้องกันโรคติดต่อ ปีงบประมาณ 2560 โดยมี พญ.วราลักษณ์ ตังคณะกุล, นพ.อรรถพล ชีพสัตยากร และ โศภาพรรณ วิมลรัตน์ มาร่วมประชุมด้วย ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ วันก่อน.

   วันเดียวกัน ครม. เห็นชอบ ให้ส่งเสริมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน 35 จังหวัด 2 ล้านไร่ โดยให้ ธ.ก.ส.สนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่เกษตรกรไร่ละ 4,000 บาท วงเงิน 8,000 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 7 โดยรัฐบาลใช้งบประมาณจ่ายดอกเบี้ยช่วยร้อยละ3 ตั้งแต่ตุลาคม 59-มิถุนายน 60 แก้ปัญหาเป็นรูปธรรมอย่างนี้ “ไต้ฝุ่น” ว่า ค่อยเข้าท่าหน่อย ดีกว่าไปแก้ปัญหาแบบเหวี่ยงแหเยอะ เงินก็หมดปัญหาก็แก้ไม่ได้ อย่างเรื่อง “ข้าว” ที่คาราคาซังมาไม่รู้กี่ชาติก็ยังแก้ไม่ถูกจุดซะที............

   ชำนาญ เมธปรีชากุลรองประธานกรรมการบริหาร เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จัดงาน “ธสถิตในหทัยราษฎร์”เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านนิทรรศการ “หลักการทรงงาน” และกิจกรรมแสดงความอาลัย ณ เดอะ มอลล์ บางกะปิ, บางแค, งามวงศ์วาน, ท่าพระ ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 ธันวาคม............

   รำลึก คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์ เปิดงานร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง พร้อมใจลอยประทีป เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี คริมา กุญชร ณ อยุธยา และ สิปปทัศน์ ทับสุวรรณ มาร่วมงานด้วย ที่ รร.มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ วันก่อน.
   รำลึก คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์ เปิดงานร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง พร้อมใจลอยประทีป เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี คริมา กุญชร ณ อยุธยา และ สิปปทัศน์ ทับสุวรรณ มาร่วมงานด้วย ที่ รร.มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ วันก่อน.

   10.00 น. สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกฯ ร่วมกับ สุทธิพงษ์ อัมพุช รองประธานกรรมการอาวุโส เดอะ มอลล์ กรุ๊ป เปิดงาน “หัวหิน บ้านของพ่อ” นิทรรศการเชิดชูพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน............

   พรุ่งนี้ ศุกร์ 18 พฤศจิกายน 10.00 น. วิสุทธิ์ศรีสุพรรณรัฐมนตรีช่วยคลัง เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมการเงิน Money Expo เชียงใหม่ ครั้งที่ 11 จัดโดยวารสาร “การเงินธนาคาร” โดยมี ปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ มีธนาคารและสถาบันการเงิน35แห่งเข้าร่วม ให้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า 0% และการลงทุนครบวงจร ทั้ง RMF และ LTF เพื่อลดหย่อนภาษีปลายปี ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ รองประธานจัดงานฯ จัดให้อย่างครบวงจร ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ถึงอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน............

   หาทุน มยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์, ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี และ จิตต์สิงห์ สมบุญ จัดแสดงพระบรม สาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิ รพ.พระมงกุฎเกล้า โดยมี พล.ต.พีระพล ปกป้อง มาร่วมงานด้วย ที่สยามเซ็นเตอร์ วันก่อน.
   หาทุน มยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์, ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี และ จิตต์สิงห์ สมบุญ จัดแสดงพระบรม สาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิ รพ.พระมงกุฎเกล้า โดยมี พล.ต.พีระพล ปกป้อง มาร่วมงานด้วย ที่สยามเซ็นเตอร์ วันก่อน.

   พิธีเปิดงาน มหกรรมการเงิน Money Expo เชียงใหม่ ครั้งที่ 11 ครั้งนี้ มีผู้ใหญ่ ผู้บริหารแบงก์ และ ผู้บริหารตลาดทุน ไปร่วมงานพิธีเปิดกันอย่างคับคั่ง อาทิ ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย รพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. เกศรา มัญชุศรี กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย สาระ ลํ่าซำ ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ฯลฯ............

   งานนี้ เจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอี ต้องไม่พลาด มีสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าให้เลือกเยอะ เช่น เอสเอ็มอีแบงก์ มีซอฟต์โลน 3 กู้ซื้อเครื่องจักรใหม่วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท ดอกเบี้ย 4% ไม่ต้องผ่อนต้น 12 เดือน ไม่ต้องประเมินราคา เอ็กซิมแบงก์ มีสินเชื่อส่งออกทันใจ ดอกตํ่า 3.5% อนุมัติใน 7 วัน............

   วิ่งเพลิน พ.ต.อ.บัญชา เศรษฐกร และ ทิพาพร อัชนันท์ แถลงข่าวจัด การแข่งขัน มินิ–ฮาล์ฟ มาราธอน ประจำปี 2559 ในวันที่ 20 พ.ย. โดยมี สมปราถนา พรหมลังกา, อมตะ ตาบประสิทธิ และ วุฒิชัย ไชยชนะชมพู มาร่วมงานด้วย ที่ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ วันก่อน.
   วิ่งเพลิน พ.ต.อ.บัญชา เศรษฐกร และ ทิพาพร อัชนันท์ แถลงข่าวจัด การแข่งขัน มินิ–ฮาล์ฟ มาราธอน ประจำปี 2559 ในวันที่ 20 พ.ย. โดยมี สมปราถนา พรหมลังกา, อมตะ ตาบประสิทธิ และ วุฒิชัย ไชยชนะชมพู มาร่วมงานด้วย ที่ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ วันก่อน.

   สินเชื่อรายย่อยก็มีครบอิออน ธนสินทรัพย์ มีสินเชื่อบุคคลหลากหลาย ถอนเงินสดล่วงหน้าผ่านบัตรเครดิต ผ่อนทอง ดอก 0% นาน 6 เดือน กรุงศรีออโต้ มีสินเชื่อซื้อรถใหม่ ผ่อน 84 เดือน ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน สินเชื่อคาร์ฟอร์แคช ให้วงเงินสูงสุดถึง 120%............

   ต้องการวางแผนการเงินระยะยาว ลดหย่อนภาษีได้ ไทยประกันชีวิต มีรูปแบบลงทุนระยะยาวให้เลือกมากมาย ตั้งแต่ชำระเบี้ย 7 ปีถึง 20 ปี แถมได้ลุ้นทองคำสูงสุด 25 บาท อยากรวยส่งท้ายปีมีสัมมนาเสาร์ อาทิตย์ “ล่าหุ้นรวยส่งท้ายปี” และ “ลงทุนหมดปัญหา:ติดหุ้น อยู่ดอยขายหมูตกรถ” กับ “หุ้นจะย่อหรือไปต่อ : เด้ง หรือหลุด...หมู หรือดอย” กูรูดังจะเล่าให้ฟัง รู้ไว้ไม่ตกรถแน่นอน............

   คู่รักคู่เหมาะสม ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล และ สมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นประธานในพิธีหมั้นและมงคลสมรสระหว่าง พรรณทิวา บุตรี ชยันต์–ทิพย์ทิวา ชัยนะกุล กับ ธนวัช บุตร วิวัฒน์–บุญยิ่ง นิติกาญจนา โดยมี อนงค์วรรณ เทพสุทิน มาร่วมงานด้วย ที่ห้องบอลรูม โรงแรมสุโขทัย วันก่อน.
   คู่รักคู่เหมาะสม ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล และ สมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นประธานในพิธีหมั้นและมงคลสมรสระหว่าง พรรณทิวา บุตรี ชยันต์–ทิพย์ทิวา ชัยนะกุล กับ ธนวัช บุตร วิวัฒน์–บุญยิ่ง นิติกาญจนา โดยมี อนงค์วรรณ เทพสุทิน มาร่วมงานด้วย ที่ห้องบอลรูม โรงแรมสุโขทัย วันก่อน.

   พล.อ.สมาน บุญยงค์ เป็นประธานแต่ง ภูษณิศา ศาตะมาน กับ เขมรัฐ เทพพรหม โรงแรมแมนดาริน เสาร์ 19 พ.ย. 18.00 น. ............

   บนแผงวันนี้ Living etc Uniquely Fantastic, Harper’s BAZAAR Interiors, นวนิยาย คู่แฝดไขปริศนา เล่ม 2 เสียงกระซิบจากฝาผนัง เขียนโดย โซฟี คลีฟเวอรี่, ท็อดฮันเตอร์ มูน เล่ม 2 ผู้ขับเคลื่อน เขียนโดย แองจี้ ซาเก, The Beating of the Wings ยมทูตขยับปีก เขียนโดย พอล ฮอฟมาน, สายเลือดมรณะ Bloodline เขียนโดย เจมส์ โรลลินส์, เจาะจิตฆาตกร 3 ตอนบาปใต้สำนึก เขียนโดย เหลยหมี่ และ กุหลาบจีน เขียนโดย ประภัสสร เสวิกุล............

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 08:26 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์