วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อบรมมัคคุเทศก์สระแก้ว เที่ยวตามรอยพ่อหลวง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราช ดำเนินในพื้นที่จังหวัดสระแก้วระหว่าง พ.ศ.2512-2542 มากถึง 8 ครั้ง

การจัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ที่มี ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร ในปีนี้จะฝึกอบรมแตกต่างจาก 10 ปีที่ผ่านมา

นอกจากส่งเสริมการประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดสระแก้วแล้ว การฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวของปีนี้ จะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานโครงการพระราชดำริไว้มากมายให้แก่ราษฎรชาวจังหวัดสระแก้ว หนึ่งในนั้นคือโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาสระแก้ว-ปราจีนบุรี ซึ่งทั้งโครงการนี้ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พ.ศ. 2524 ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิธณัฐรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์นิคมกบินทร์บุรี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี จังหวัดแถบนี้มีพื้นที่ราบเชิงเขาบรรทัดรวมกันมากถึง 404,730 ไร่ เคยเป็นป่าสงวนแห่งชาติที่สมบูรณ์ ภายหลังถูกบุกรุกแผ้วถางจนกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม ขาดความสมบูรณ์ ขาดน้ำ ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ตั้งฐานปฏิบัติการเพื่อแยกประเทศไทยเป็นสาธารณรัฐอินโดจีน จะปราบคอมมิวนิสต์ก็ยากเพราะประชาชนกลัวอันตรายจึงไม่ให้ความร่วมมือ เมื่อความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์มีพระราชดำริให้มีการพัฒนาที่ราบเชิงเขา และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมหมู่บ้านในโครงการพระราชดำริ ตั้งแต่นั้นล่ะครับ เป็นการเริ่มต้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรแถบนี้

กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการส่งเสริมตามแนวพระราชดำริการพัฒนา โดยอบรมให้ประชาชนเข้าถึงอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ และยังจัดตั้งสหกรณ์นิคมขึ้น 5 แห่ง จัดสรรที่ดินในป่าเสื่อมโทรมให้ประชาชนทำกินคนละ 15 ไร่ มีการรับฝากเงิน กู้เงิน รวบรวมผลผลิต จัดตั้งโรงสี จัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในหมู่สมาชิก สมาชิกสหกรณ์จึงมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

การฝึกอบรม “มัคคุเทศก์สระแก้ว พ.ศ.2559 เที่ยวตามรอยพ่อหลวง” ไม่มีกิจกรรมสันทนาการ แต่จะเป็นบรรยากาศการร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยนำเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงที่ศิลปินต่างๆ แต่งเพื่อถวายอาลัย ให้ทุกคนได้ตระหนักว่าตนเองโชคดีที่เกิดในจังหวัดสระแก้ว และในประเทศไทย โดยผ่านโครงการในพระราชดำริ

ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิธณัฐฝากบอกว่าปีนี้ โครงการฯรับผู้สมัครเข้าอบรม 100 คน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าที่พัก-อาหาร ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เวลาอบรม 5 วัน (28 พ.ย.-2 ธ.ค. 2559) ผู้เข้าอบรมต้องกิน-นอนอยู่ที่วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ท่านที่จะเข้าร่วมต้องมีความพร้อมในเรื่องของเวลา และนำความรู้กับประสบการณ์ไปประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างแท้จริง งบประมาณทุกบาทมาจากภาษีของประชาชน การฝึกอบรมทุกครั้งประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เข้าอบรมและจังหวัดสระแก้ว

วิทยากรคุณภาพทุกท่านครับ ตั้งแต่นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผวจ.สระแก้ว นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผอ.วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว นางกิรดา ลำโครัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สระแก้ว นายธีระ แสงสุรเดช ประธานชมรมรักษ์ปางสีดา นายทัศเนศวร์ เพชรคง หน.อุทยานแห่งชาติ ปางสีดา ร.อ.หาญฐพงศ์ บุญมาศ ผบ.หน่วยทหารพัฒนาฯ นายจิรวุฒิ เพชรโชติ ผจก.บจ. คอมพาส ทริป และ ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิธณัฐ

ไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ก้อนใหญ่จากการท่องเที่ยว แต่รายได้จากการท่องเที่ยวกระจุกอยู่เฉพาะบางพื้นที่ เช่น พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ เกาะสมุย ฯลฯ หลายจังหวัดมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ แต่ขาดบุคลากร จังหวัดสระแก้วสร้างบุคลากรทางการท่องเที่ยวในหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นติดต่อกันมานาน และตอนนี้ เครือข่ายมัคคุเทศก์ในพื้นที่ก็เริ่มทำงานได้ผล โดยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชา

ปีนี้ ผู้เข้าอบรมต้องไปศึกษาวัฒนธรรม วิถีชีวิต การทำบ้านดิน การทำนาโดยใช้ควาย การทำก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ที่โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ไปสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน โรงไฟฟ้าพลังน้ำและแสงอาทิตย์คลองช่องกล่ำ แปลงไผ่สีสุก โรงสีข้าวพระราชทานบ้านคลองทราย ฯลฯ ใครสนใจต้องโทรศัพท์ไปที่วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว โทร. 08-9254-2088

...กรมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เชิญ ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย พูด “สถานการณ์โลกกับบทบาทการพัฒนาท้องถิ่น” นักบริหารงานท้องถิ่น ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จ.ปทุมธานี พฤหัสบดีวันนี้ 09.00-12.00 น.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
songlok1997@gmail.com 

16 พ.ย. 2559 08:29 17 พ.ย. 2559 06:49 ไทยรัฐ