วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ดิจิทัลคอนเทนต์ไทยเร่ิมผงกหัว สร้างมูลค่าเพิ่มแอนิเมชัน-เกม

ดิจิทัลคอนเทนต์ไทยเร่ิมผงกหัว สร้างมูลค่าเพิ่มแอนิเมชัน-เกม

  • Share:

นางสุวิมล เทวะศิลชัยกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า กล่าวว่า จากการสำรวจคาดว่าอุตสาหกรรมแอนิเมชันของไทยในปีนี้ จะเติบโต 2.8% และขยับขึ้นเป็น 5% ในปี 2560 ขณะที่อุตสาหกรรมเกมจะเติบโต 9.5% ในปีนี้ และเติบโตเพิ่มขึ้น 22.3% ในปี 2560

โดยจากผลการสำรวจตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ไทยในปี 2558 พบว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยมีมูลค่าสูงถึง 12,745 ล้านบาท เติบโตจากปี 2557 ที่ 12.4% แบ่งออกเป็น 2 สาขา ดังนี้ สาขาแอนิเมชันมีมูลค่า 3,851 ล้านบาท โต 9.9% จากปี 2557 ขณะที่สาขาเกมมีมูลค่า 8,894 ล้านบาท โตเพิ่มขึ้น 13.5% จากปี 2557

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมแอนิเมชันและเกมถูกขับเคลื่อนจากการนำเข้าแอนิเมชันและเกมจากต่างประเทศเป็นหลัก แต่สะท้อนมูลค่าการผลิตงานที่มีทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งหมายถึงการผลิตแอนิเมชันและเกมของคนไทยได้มีการพัฒนา

ขณะที่ด้านการส่งออกนั้น เมื่อปี 2558 ไทยผลิตดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการส่งออกรวมทั้งสิ้น 1,545 ล้านบาท ประกอบด้วยสาขาแอนิเมชัน มูลค่า 499 ล้านบาท และสาขาเกมมีมูลค่าการส่งออก 1,046 ล้านบาท

“อุตสาหกรรมแอนิเมชันและเกมยังคงมีมูลค่าการนำเข้าเพื่อบริโภคสูง แต่ผู้ผลิตไทยมีแนวโน้มพัฒนาและสร้างมูลค่าผลิตภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น โดยปัญหาสำคัญที่สำรวจพบจากทั้ง 2 อุตสาหกรรม คือ บุคลากรยังขาดทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ และยังคงต้องการให้ภาครัฐมีมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว เช่น การสนับสนุนเงินทุน เป็นต้น”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้