วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เป็นเรื่องดี

เป็นเรื่องดี

โดย ฟ้าคำราม
16 พ.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

การประชุมคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันก่อน มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย

นอกจากแผนการทำงาน มาตรการที่ใช้ในการควบคุม และงบประมาณ ที่ได้วางเอาไว้กันอย่าง จริงจัง

เพื่อเป็นการป้องกันการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬาแล้ว กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังได้พูดเอาไว้หลังการประชุมอย่างน่าคิด

ระบุว่า เรื่องสารต้องห้าม จะต้องให้ความรู้ตั้งแต่ระดับเด็ก เยาวชน นักเรียน ขึ้นมา เพราะการใช้ยาต่างๆ อาจมีการปนเปื้อนสารต้องห้ามได้

เพราะปัจจุบันมีสารต้องห้ามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จะต้องทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้เรื่องนี้จริงๆ และต้องทันต่อเหตุการณ์

เราจะต้องช่วยกันยกระดับการสื่อสารเรื่องสารต้องห้ามให้กว้างขึ้น ต้องให้ทุกคนเห็นความสำคัญ เพราะเรื่องสารต้องห้ามนั้น เป็นเรื่องระดับโลก

อาจจะต้องมีการจัดสัมมนาร่วมกันกับสมาคม ชมรมแพทย์ พยาบาล ครู อาจารย์พลศึกษา สมาคมกีฬาจังหวัด และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย มาร่วมกันหารือเรื่องดังกล่าวว่าแนวทางต่อไป จะเป็นอย่างไร

จะต้องทำกรอบให้เกิดความรู้และสามารถควบคุมได้ เพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

ข้อสรุปในการประชุมครั้งแรก คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาประชุมหารือ เรื่องสารต้องห้ามร่วมกัน ก่อนสิ้นปี พ.ศ.2559

โดยจะมีการหารือในหัวข้อ กระทรวงศึกษาธิการ จะสามารถบรรจุเรื่องสารต้องห้ามทางการกีฬาไว้ ในชั่วโมงฝึกสอนด้วยได้หรือไม่ ในอนาคตอันใกล้นี้

หลังจากที่มีการหารือระดมสมองจากฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ขั้นตอนต่อไปจึงจะพิจารณาเรื่องงบประมาณดำเนินการ

รวมทั้งช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องสารต้องห้ามผ่านสื่อต่างๆต่อไป

สำหรับเรื่องที่รัฐมนตรีกอบกาญจน์ ว่าเอาไว้ ถือว่าสำคัญมากๆ เพราะจะเป็นพื้นฐานที่จำเป็นอย่างมาก ที่จะต้องวางเอาไว้

เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ จะต้องให้ความรู้กันอย่างหนัก

การนำเรื่องตัวยาที่เป็นสารต้องห้าม อันตรายที่จะเกิดขึ้น เข้าไปอยู่ในระบบการศึกษา ถือว่าเดินมาถูกทาง

แน่นอนว่า นักกีฬาหลายคนจงใจใช้ เพื่อหวังประโยชน์ แต่ก็มีนักกีฬาอีกหลายคน ที่ไม่ได้ตั้งใจ ตรงนี้น่าเห็นใจ ทำให้เสียโอกาสไปโดยปริยาย

เนื่องจากบทลงโทษที่ตามมาจะเด็ดขาด รุนแรง โดยไม่สนใจว่าใครจะตั้งใจหรือไม่

ก็ได้แต่หวังว่า การสัมมนาที่เกิดขึ้น จะเกิดประโยชน์ และทำให้กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนัก บรรจุเรื่องสารต้องห้ามทางกีฬาเข้าไปในหลักสูตร หรือวิชาใดๆก็ได้ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้เด็ก เยาวชน นักเรียน ในวันข้างหน้า ได้ทราบว่า ตัวยามีอะไร หากในอนาคตต้องเป็นนักกีฬา จะต้องระวังมากแค่ไหน บทลงโทษเป็นอย่างไร

แม้สารต้องห้ามจะเป็นเรื่องกีฬา ที่ใครหลายคนมองว่าไกลตัวเกินไป แต่ส่วนตัวคิดว่าตอนนี้

ไม่ใช่อีกต่อไป

เป็นเรื่องใกล้ตัว เข้ามามากๆแล้ว...

ฟ้าคำราม

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้