วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ครม.หมูไม่กลัวน้ำร้อน ดันเกษตรกรปลูกข้าวโพดเพิ่ม 2 ล้านไร่

ครม.หมูไม่กลัวน้ำร้อน ดันเกษตรกรปลูกข้าวโพดเพิ่ม 2 ล้านไร่

  • Share:

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการการปรับเปลี่ยนปลูกพืชหมุนเวียนภายใต้นโยบายการส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 2 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยง สัตว์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการในพื้นที่ 35 จังหวัด จำนวน 2 ล้านไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวโพด ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะสนับสนุนสินเชื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรไร่ละ 4,000 บาท แบ่งเป็น 3 งวด งวดแรกไร่ละ 1,800 บาท สำหรับเป็นค่าเตรียมดิน ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ยรองพื้น และสารเคมีคุมวัชพืช งวดที่ 2 จำนวน 1,200 บาทต่อไร่ เป็นค่าปุ๋ยเคมี และค่าดูแลรักษา และงวดที่ 3 จำนวน 1,000 บาทต่อไร่ เป็นค่าเก็บเกี่ยว วงเงินสินเชื่อทั้งหมด 8,000 ล้านบาท ขณะเดียวกันจะใช้เงิน 103.76 ล้านบาท เพื่อชดเชยอุดหนุนดอกเบี้ย 3% ต่อปี ปัจจุบันอยู่ที่ 7% รัฐอุดหนุน 3% และเกษตรกรจ่ายดอกเบี้ยเอง 4% ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือน ต.ค.59-มิ.ย.60

ส่วนโครงการที่ 2 คือ โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด โดยกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการในพื้นที่ 19 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยา 200,000 ไร่ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกปอเทือง แบ่งเป็นผลิตเมล็ดพันธุ์ขายคืนให้กรมพัฒนาที่ดิน 50,000 ไร่ อีก 150,000 ไร่สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกแล้วไถกลบทำเป็นปุ๋ยพืชสด ซึ่งทางกรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ต้นทุนให้เกษตรกรไร่ละ 5 กิโลกรัม รายละไม่เกิน 20 ไร่ และจะสนับสนุนค่าไถเตรียมดินไร่ละ 500 บาท และค่าไถกลบอีกไร่ละ 500 บาท โดยจะรับซื้อเมล็ดพันธุ์คืน 6,000 ตัน ราคากิโลกรัมละ 20 บาท ใช้งบประมาณรวม 383.49 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการเดือน ต.ค.59-พ.ค.60.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้