วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อาชีวะเข้มยกระดับแก้นักเรียน-นักเลง

อาชีวะเข้มยกระดับแก้นักเรียน-นักเลง

  • Share:
เร่งพีอาร์คำสั่งคสช.ผู้ปกครองมีเอี่ยวรับโทษ nตีกันซ้ำผู้บริหารโดนด้วย

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมแผนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ในสถานศึกษากลุ่มเสี่ยงเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา อยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน จำนวน 51 แห่ง แบ่งเป็นสถานศึกษาของรัฐ 24 แห่ง และเอกชน 27 แห่ง ที่ประชุมได้ขอให้ยกระดับการแก้ปัญหาโดยให้เพิ่มมาตรการที่เข้มข้นยิ่งขึ้น โดยปรับระบบการดูแลนักศึกษา ปรับระบบครูแนะแนว เพิ่มการประสานงานระหว่างผู้ปกครองและวิทยาลัย รวมถึงปรับการเรียนการสอนให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในสังคม

เลขาธิการ กอศ.กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังกำชับให้ทุกสถานศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 30/2559 เรื่องมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวมีผลต่อผู้ปกครอง หากบุตรหลานก่อเหตุทะเลาะวิวาท ผู้ปกครองต้องถูกดำเนินคดีด้วย ซึ่งเท่าที่ทราบผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังไม่รู้ถึงมาตรการลงโทษ ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะจัดงบประมาณไปให้วิทยาลัยในการจ้างบุคลากร เพื่อกำกับติดตามนักศึกษาด้วย ทั้งนี้ หากยังมีวิทยาลัยไหนก่อเหตุตีกันซ้ำซาก และสืบข้อเท็จจริงได้ว่า ผู้บริหารปล่อยปละละเลย สอศ.จะใช้มาตรการทางการบริหารจัดการกับวิทยาลัยดังกล่าว โดยในส่วนของวิทยาลัยรัฐจะถูกดำเนินการทางวินัย ส่วนวิทยาลัยเอกชนก็จะดำเนินการตามขั้นตอน ตั้งแต่งดรับ นักศึกษาหรือยึดใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา ส่วนการลงโทษนักศึกษาที่ก่อเหตุ นั้นก็ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองที่ต้องจัดการอย่างจริงจัง ทั้งนี้ ตนอยากให้ช่วยกันปรับเปลี่ยนหรือละลายพฤติกรรม อาทิ จัดกิจกรรมอุปสมบทภาคฤดูร้อน รวมทั้งจะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ขยายโครงการเตรียมอาชีวะเพิ่มมากขึ้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้