วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยจับมือญี่ปุ่นสร้างนวัตกรรมการรักษาวัณโรค

นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วย รมว.สาธารณสุข (สธ.)กล่าวภายหลังเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาเพื่อกลยุทธ์ยุติวัณโรค ว่า วัณโรคเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของไทยและประเทศในอาเซียน เนื่องจาก 8 ใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนถูกจัดเป็นประเทศที่มีภาวะของโรควัณโรคสูง โดย สธ.มีนโยบายสนับสนุนให้นำผลงานวิจัยต่อยอดพัฒนามาใช้ในการตรวจรักษา เพื่อยุติปัญหาวัณโรคทั้งในไทยและอาเซียน โดยเน้นการนำเทคโนโลยีและยาใหม่ๆมาใช้ในการวินิจฉัยและรักษาวัณโรค สำหรับไทยแต่ละปีมีผู้ป่วยวัณโรค 1.2 แสนราย เสียชีวิต 1 หมื่นราย และมีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาอย่างน้อย 2,200 ราย สธ.จึงได้กำหนดให้การยุติวัณโรคเป็นเป้าหมายสำคัญในยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข ตั้งเป้าหมายให้ลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากวัณโรคให้ได้ปีละ 9,000 ราย

ด้าน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยโตเกียวทำการวิจัยด้านวัณโรค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากไจก้า ประเทศญี่ปุ่น ในการ พัฒนาโปรแกรมวิจัยจนได้นวัตกรรมใหม่ที่สามารถนำมาใช้ประกอบการวินิจฉัยและรักษาวัณโรค อาทิ ตรวจเลือดเพื่อประเมินการแสดงออกของยีนที่ช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรค วิธีตรวจระดับยาต้านวัณโรคเพื่อประเมินขนาดยาต้านวัณโรคให้เหมาะสม เป็นต้น ซึ่งคาดว่าการบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินกลยุทธ์ยุติวัณโรคในกลุ่มประเทศอาเซียน.

นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วย รมว.สาธารณสุข (สธ.)กล่าวภายหลังเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาเพื่อกลยุทธ์ยุติวัณโรค ว่า วัณโรคเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของไทยและประเทศในอาเซียน 15 พ.ย. 2559 23:24 15 พ.ย. 2559 23:24 ไทยรัฐ