วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ม.6 จบป.ตรีเร็วขึ้น! ม.รามคำแหง เปิดรับสมัคร Pre-degree + นักศึกษาใหม่

ม.6 จบป.ตรีเร็วขึ้น! ม.รามคำแหง เปิดรับสมัคร Pre-degree + นักศึกษาใหม่

  • Share:

พี่แคมปัสเอาข่าวมาฝาก เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2559 เฉพาะส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก) ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2559 (ทุกวัน) พร้อมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้-21 พฤศจิกายน 2559 รวมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6
                               
อย่างไรก็ตาม จะเปิดรับสมัครนักศึกษาส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก) ใน 11 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 


นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานแล้ว มีวุฒิอนุปริญญาได้ศึกษาเพิ่มเติม หรือเรียนปริญญาใบที่ 2 โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากขึ้นทำให้สำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น
                               
สำหรับผู้สนใจซื้อใบสมัคร หรือสอบถามรายละเอียด พี่แคมปัสแนะนำให้ติดต่อฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป. ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือจะโทรศัพท์ไปที่ 0-2310-8614-24 หรือ www.ru.ac.th

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้