วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นายอำเภอใหม่ (3)

นายอำเภอใหม่ (3)

โดย ซี.12
16 พ.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

ชุดสุดท้ายของนายอำเภอใหม่ที่เข้ารับหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไปนั้นประกอบด้วย

81.นายไพรัตน์ ทับชุม เป็นนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 82.นายคารม คำพิทูรย์ เป็นนายอำเภอฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 83.นายสุชาติ ทอนมณี เป็นนายอำเภอหนองแสง อุดรธานี 84.นายอานนท์ พร้อมเพรียง เป็นนายอำเภอหนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 85.นายสุเทพ แสนมงคล เป็นนายอำเภอน้ำหนาว เพชรบูรณ์ 86.นางสุพัตรา นิ่มกุล เป็นนายอำเภอเชียงกลาง น่าน 87.นางสาวเพ็ญศรี กลั่นบุศย์ เป็นนายอำเภอหนองปรือ กาญจนบุรี 88.นายธวัช สุวรรณ เป็นนายอำเภอเกาะสีชัง ชลบุรี 89.นายสายชล จันทร์เพ็ญ เป็นนายอำเภอวัดเพลง ราชบุรี 90.นายศักรินทร์ เสมหิรัญ เป็นนายอำเภอลำทะเมนชัย นครราชสีมา

91.นายรัฐพล ธุระพันธ์ เป็นนายอำเภอโคกเจริญ ลพบุรี 92.นายมนัส สุริยสิงห์ เป็นนายอำเภอบ่อเกลือ น่าน 93.นายอรรถพล อรรคบุตร เป็นนายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 94.นายปรีชาพงศ์ ทองมี เป็นนายอำเภอยางสีสุราช มหาสารคาม 95.นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ เป็นนายอำเภอชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 96.นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ เป็นนายอำเภอกระแสสินธุ์ สงขลา 97.นายธีระพล ขุนพานเพลิง เป็นนายอำเภอโพธิ์ตาก หนองคาย 98.นายอรุณ เมฆฉาย เป็นนายอำเภอสีดา นครราชสีมา 99.นายคำเคลื่อน พณะชัย เป็นนายอำเภอชื่นชม มหาสารคาม 100.ว่าที่ร้อยเอกอานนท์ เชื้อเล็ก เป็นนายอำเภอบ้านเหลื่อม นครราชสีมา

101.นายคมป์ สังข์วงษ์ เป็นนายอำเภอเบญจลักษณ์ ศรีสะเกษ 102.นายทัศนะ ศรีเฮงไพบูลย์ เป็นนายอำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น 103.นายพยุง เหล็กดี เป็นนายอำเภอภูผาม่าน ขอนแก่น 104.นายสมยศ ณ นคร เป็นนายอำเภอศิลาลาด ศรีสะเกษ 105.นายวรภัทร ขำสุวรรณ เป็นนายอำเภอโคกสูง สระแก้ว 106.นายสุทธิพร ณ นคร เป็นนายอำเภอชำนิ บุรีรัมย์ 107.นายไกรสร อนิวรรตน์ เป็นนายอำเภอโนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 108.นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ เป็นนายอำเภอหนองนาคำ ขอนแก่น 109.นายชาครินทร์ อินอิ่ม เป็นนายอำเภอวังโป่ง เพชรบูรณ์ 110.นายสุรสิทธิ์ ขันติพันธุกุล เป็นนายอำเภอไทยเจริญ ยโสธร

111.นายชาญวิทย์ อุดร เป็นนายอำเภอสว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 112.นายธีรศักดิ์ ลิขิต เป็นนายอำเภอบึงสามัคคี กำแพงเพชร 113.นายชัชวาล จันทอก เป็นนายอำเภอกุดบาก สกลนคร 114.นายทวีพงศ์ แสงสุวรรณ เป็นนายอำเภอวัดสิงห์ ชัยนาท 115.นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ เป็นนายอำเภอแม่วงก์ นครสวรรค์ 116.นายไพศาล ผลฟัก เป็นนายอำเภอเมืองยาง นครราชสีมา 117.นายอัฐพล สว่างลาภวงศ์ เป็นนายอำเภอคลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 118.ร้อยโทอนุชา ตั้งพาณิชย์ เป็นนายอำเภอพระทองคำ นครราชสีมา 119.นายพีระวัฒน์ วังรัตน์กุล เป็นนายอำเภอเกาะกูด ตราด 120.นายภาณุวัฒน์ สุพิมพานนท์ เป็นนายอำเภอบางซ้าย พระนครศรีอยุธยา

121.นางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน เป็นนายอำเภอท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 122.นายสิทธิชัย เทพภูษา เป็นนายอำเภอบ้านด่าน บุรีรัมย์ 123.นายสุรสิทธิ์ วัฒนาอุดมชัย เป็นนายอำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น 124.นายศุภชัย บุญทิพย์ เป็นนายอำเภอสามชัย กาฬสินธุ์ 125.นายกิจจา โฉมวิไล เป็นนายอำเภอหนองฮี ร้อยเอ็ด 126.นายอับดุลการีม ยีดำ เป็นนายอำเภอทุ่งยางแดง ปัตตานี

นี่คือ 126 สายเลือดใหม่ของนักปกครองในตำแหน่งนายอำเภอขอให้โชคดี.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้