วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พะเยาอนุรักษ์ “พุทธรูปหินทรายแกะสลัก”

มุมมองที่บ่งบอกถึงคุณภาพเนื้องานมักเกิดจากองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดกันมารุ่นสู่รุ่น....!

ยิ่งถ้างานศิลปหัตถกรรมทำมือ รูปแบบที่ออกมาจึงมักแลดูโดดเด่น “เป็นชิ้นเดียวหนึ่งเดียว” ที่มีอยู่

หากย้อนไปอาณาจักรภูกามยาว หรือเมืองพะเยาในอดีต ปัจจุบัน คือ จ.พะเยา ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนามายาวนานกว่า 900 ปี สิ่งหนึ่งที่ได้รับการสืบทอด คือ การสร้างพระพุทธรูปได้งดงามอ่อนช้อย

ปัจจุบันจึงยังมีช่างฝีมือชั้นดีอนุรักษ์งานแกะสลักพระพุทธรูปหินทรายไม่ให้สูญหายไปไหน

ผู้หนึ่ง คือ นายสิงห์คำ สมเครือ ชายวัย 57 ปีผู้นี้ เกิดและเติบโตอยู่ที่บ้านสันป่าตง ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา ทายาทรุ่นที่ 3 ที่ได้รับการสืบทอดความรู้จากครอบครัวมารุ่นต่อรุ่นกว่า 500 ปี

นายสิงห์คำ บอกว่า ด้วยความเชื่อที่มีมาแต่โบราณของชาวบ้าน ที่มักสร้างพระไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงทำให้วัดวาอาราม ในทั้ง 9 อำเภอ นิยมอัญเชิญพระพุทธรูปหินทรายจากฝีมือช่างล้านนาไว้ประดิษฐาน

จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ทางความคิดของผู้คน ไม่ว่าพระพุทธรูปหินทรายจะประดิษฐานอยู่ ณ ที่แห่งหนใด ส่วนใหญ่ต้องมาจากฝีมือการแกะของช่างเมืองพะเยาแทบทั้งสิ้น

ช่างแกะฝีมือดี ยังบอกด้วยว่า ทุกวันนี้จะไปหาซื้อหินทรายก้อนใหญ่ๆ จากชาวบ้านที่มีอยู่ในเขต อ.เมือง และ อ.ภูกามยาว จากนั้นจะใช้เครื่องมือแกะสลักพระพุทธรูป หรือรูปอื่นๆ ที่มีคนสั่งทำหลายขนาด

คุณค่าราคาพระแกะสลักของที่นี่ ถ้าหน้าตัก 1 เมตร ราคาอยู่ที่ 3-4 หมื่นบาท ขนาดเล็ก 3-4 พันบาท นอกจากนี้ยังขึ้นกับความยากง่ายของชิ้นงานด้วย เพราะบางชิ้นต้องใช้เวลาทำหลายเดือนกว่าจะลงตัว

อย่างไรก็ตาม จากที่ได้คลุกคลีและรับรู้งานที่ได้รับการฝึกฝนสืบทอดมาจากผู้เป็นพ่อ ผนวกกับประสบการณ์อันช่ำชองที่เกิดขึ้นภายหลัง จึงกำลังส่งต่อความรู้ให้ลูกชาย นายวัฒฐิกร ซึ่งเป็นทายาทรุ่น 4

เพราะไม่อยากปล่อยงานแฮนด์เมดชิ้นสำคัญแบบนี้ให้ต้องสูญหายไปจากเมืองพะเยา...!

จรัสพงษ์ เสมอเชื้อ

15 พ.ย. 2559 08:15 15 พ.ย. 2559 08:15 ไทยรัฐ