วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สำนักพระราชวังแจ้ง 15 พ.ย.เปิดให้ นทท.ชมพระบรมมหาราชวัง 08.30-12.00น.

สำนักพระราชวังแจ้ง 15 พ.ย.เปิดให้ นทท.ชมพระบรมมหาราชวัง 08.30-12.00น.

  • Share:

สำนักพระราชวังจะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในเวลา 08.30 - 12.00 น.และงดเข้าชมพระอุโบสถตลอด เนื่องจาก จะมีพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เป็นทรงเครื่องสำหรับฤดูหนาว...

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2559 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักพระราชวัง แจ้งว่า ในวันที่ 15 พ.ย.2559 สำนักพระราชวังจะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในเวลา 08.30 - 12.00 น.และงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งเนื่องจาก จะมีพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูหนาว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้