วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สำนักพระราชวังแจ้ง 15 พ.ย.เปิดให้ นทท.ชมพระบรมมหาราชวัง 08.30-12.00น.

สำนักพระราชวังจะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในเวลา 08.30 - 12.00 น.และงดเข้าชมพระอุโบสถตลอด เนื่องจาก จะมีพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เป็นทรงเครื่องสำหรับฤดูหนาว...

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2559 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักพระราชวัง แจ้งว่า ในวันที่ 15 พ.ย.2559 สำนักพระราชวังจะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในเวลา 08.30 - 12.00 น.และงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งเนื่องจาก จะมีพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูหนาว.

สำนักพระราชวังจะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในเวลา 08.30 - 12.00 น.และงดเข้าชมพระอุโบสถตลอด เนื่องจาก จะมีพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เป็นทรงเครื่องสำหรับฤดูหนาว... 14 พ.ย. 2559 22:05 14 พ.ย. 2559 22:53 ไทยรัฐ