วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กลุ่มคริสเตียนไทย ร้องนายกฯ ไม่ได้รับความเป็นธรรม จากคำสั่ง คสช.49/59

กลุ่มคริสเตียนไทย ร้องนายกฯ ไม่ได้รับความเป็นธรรม จากคำสั่ง คสช.49/59

  • Share:

สหพันธกิจคริสเตียนไทย ร้อง นายกฯชะลอแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา ตามคำสั่ง คสช.49/59 หลังกรมศาสนาเรียกประชุมองค์กรคริสต์ไม่ครอบคลุม

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.59 ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สมาชิกสมาคมสหพันธกิจคริสเตียนไทยจำนวน 60 คน นำโดย นายสุรพล บุญประถัมภ์ นายกสมาคมฯ และนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งที่ 49/2559 เรื่อง มาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรทางศาสนาต่างๆ ที่ทางราชการรับรองร่วมกันกำหนดมาตรการ และกลไกในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ของศาสนิกชนของทุกศาสนา

นายสุรพล กล่าวว่า การนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปประเทศแต่กรมการศาสนาสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานต้นเรื่องได้เชิญผู้แทนองค์กรศาสนาคริสต์เพียง 5 องค์กรเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำร่างดังกล่าว และไม่ได้เชิญองค์กรศาสนาคริสต์อื่นโดยอ้างว่าทางราชการไม่ได้รับรอง ซึ่งองค์กรศาสนาคริสต์ นอกเหนือจาก 5 องค์กร เห็นว่าไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้อง จึงขอให้นายกฯ พิจารณาสั่งการให้กรมการศาสนาดำเนินการเชิญหรือเรียกให้องค์กรศาสนาคริสต์อื่นอื่นที่ทางราชการให้การรับรองตามกฎหมายนอกเหนือจากองค์กรศาสนาคริสต์ทั้ง 5 องค์กรได้เข้ามามีส่วนร่วม ในกระบวนการจัดทำร่างแผนหรือมาตรการ และกลไกในการส่งเสริม ความเข้าใจอันดี และความสมานฉันท์ของศาสนิกชนทุกศาสนา ตามเจตนารมณ์ของคำสั่ง คสช.ที่ 49/2559

“ทางกลุ่มต้องการให้ชะลอการนำร่างแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ตามคำสั่ง คสช.ที่ 49/2559 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.)ไว้ก่อน ซึ่งกลุ่มทราบมาว่าจะมีการนำเสนอที่ประชุม ครม.เพื่อพิจารณาในวันที่ 15 พฤศจิกายน และขอให้ภาครัฐได้เชิญองค์กรศาสนาคริสต์อื่นที่ทางราชการให้การรับรองตามกฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อให้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำร่างแผน ฯซึ่งกลุ่มเห็นว่า หากที่ประชุม ครม.ได้มีมติพิจารณาไปแล้วจะทำให้แก้ไขได้ยากยิ่งขึ้น” นายสุรพล กล่าว

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้