วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปชช.ร่วมงาน 'วันพระบิดาแห่งฝนหลวง' พร้อมแสดงความอาลัย 'ในหลวง ร.9'

ปชช.ร่วมงาน 'วันพระบิดาแห่งฝนหลวง' พร้อมแสดงความอาลัย 'ในหลวง ร.9'

  • Share:

ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ทั่วไทย นำพสกนิกรในจังหวัดทุกหมู่เหล่า จัดงาน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...

จ.หนองคาย

นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 59 นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานประกอบพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยได้ลงนามแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย พร้อมทั้งกล่าวแสดงความอาลัย และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีต่อพระองค์ เพื่อน้อมระลึกถึงโครงการพระราชดำริฝนหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายคิดค้น วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวง จนประสบความสำเร็จ ช่วยให้ประเทศชาติรอดพ้นจากวิกฤติภัยแล้งมาได้จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกำหนดให้วันที่ 14 พ.ย.ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี

จ.สตูล

นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีลงนามแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2559 และเนื่องจากมีเรื่องการเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงกำหนดให้มีพิธีแสดงความอาลัยและเผยแพร่พระเกียรติ พระมหากรุณาธิคุณ ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวงให้เป็นที่ประจักษ์ โดยพระองค์มีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้น เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2498 ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสาร ทั้งด้านวิชาการ อุตุนิยมวิทยา และการดัดแปรสภาพอากาศ จนเกิดความสำเร็จของโครงการฝนหลวง สำหรับในพิธีดังกล่าวนี้ นอกจากวางพานพุ่มดอกไม้สดแล้ว ประธานในพิธีมีการกล่าวแสดงความอาลัย และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี บรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบสงบและโศกเศร้า

จ.สุราษฎร์ธานี

นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำเหล่าข้าราชการ และตัวแทนเกษตรกรวางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีลงนามแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2559 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตรากตรำพระวรกายในการทรงงานคิดค้น วิจัย หาวิธีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ำของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวง ซึ่งประสบความสำเร็จตามพระราชประสงค์ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของประชาชนในระยะต่อมาจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิต บำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จ.พิษณุโลก

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีถวายสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด และแสดงความอาลัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2559 โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ องค์กรเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมในพิธี ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการนำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่ทรงเป็น พระบิดาแห่งฝนหลวง ให้เป็นที่ประจักษ์รับรู้ของประชาชน พร้อมเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที แสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่านที่ทรงตรากตรำพระวรกายในการทรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต บำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรผู้ยากไร้ทั่วทุกภาคของประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จ.อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานนำส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัครฝนหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์พระบิดาแห่งฝนหลวง ที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวงในการบรรเทาความทุกข์ยากแก่พสกนิกรให้รอดพ้นจากความเดือดร้อนและความเสียหาย เนื่องจากวิกฤติภัยแล้ง ภายในงานมีการจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด พิธีลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้