วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทัพฟ้า เทิดพระเกียรติ 'รัชกาลที่ 9' วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ผบ.ทอ.นำกำลังพลเทิดพระเกียรติ "ในหลวง ร.9" เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” พร้อมปฏิญาณตนสืบสานพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 59 ที่ท่าอากาศยาน 2 กองบิน 6 พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติมหาราชา พระบิดาแห่งฝนหลวง และถวายสัตย์ปฏิญาณสืบสานพระราชดำริของหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวงกองทัพอากาศ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพล ข้าราชการ ลูกจ้าง สังกัดกองทัพอากาศ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง พล.อ.อ.จอม กล่าวว่าเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2498 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ประทับพระที่นั่งเสด็จฯ ภาคอีสานเพื่อเยี่ยมราษฎร พบว่ามีความแห้งแล้งมากและทรงมีพระราชดำริว่า จะทำอย่างไรที่ใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์บังคับให้เมฆตกเป็นฝน ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้เข้าร่วมในโครงการพระราชดำริฝนหลวงมามากกว่า 40 ปี เนื่องจากมีเครื่องบินขนาดใหญ่ สามารถบินสูงและพร้อมจะดัดแปลงเพื่อใช้ในโครงการฝนหลวงเพื่อตอบสนองพระราชดำริอย่างเต็มที่

"เมื่อถึงฤดูทำฝนหลวงเพื่อบังคับให้เมฆตกลงมาเป็นฝน พระองค์ท่านจะติดตามความก้าวหน้าทุกวัน ทรงมีข้อแนะนำต่อเนื่องตลอดมา เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นห่วงปวงชนชาวไทยและอยากให้มีฝนพอเพียง และในวันนี้ ทอ.จัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่า กองทัพอากาศตั้งใจสืบสานปฏิญาณตนจะดำเนินโครงการฝนหลวงต่อไป รวมถึงงานวิจัยพัฒนาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" พล.อ.อ.จอม กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ (14 พ.ย.) ของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ซึ่งถือเป็นวันสำคัญยิ่งในการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทย รวมถึงเป็นวันสำคัญที่จะเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถ ที่พระองค์ทรงคิดค้นศาสตร์และวิธีการสำหรับทำฝนหลวงจนสำเร็จเป็นรูปธรรม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้แก่พสกนิกรชาวไทย ซึ่งในปี 2515 ได้เกิดสภาวะแห้งแล้ง รัฐบาลจึงมอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริ โดยให้กองทัพอากาศสนับสนุนเครื่องบินและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้น กองทัพอากาศจึงได้จัดส่งเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 หรือ บ.ล.2 (C-47) จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 4 หรือ บ.ล.4 (C-123) จำนวน 1 เครื่อง เข้าร่วมโครงการพระราชดำริฝนหลวง ซึ่งนับว่าเป็นการบินทำฝนหลวงครั้งแรกของกองทัพอากาศ

ดังนั้น กองทัพอากาศตระหนักถึงความสำคัญของโครงการพระราชดำริ จึงได้พิจารณาดัดแปลงเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 4 ก หรือ บ.ล.4 ก (C123K) จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 9 หรือ บ.ล.9 (NOMAD) จำนวน 3 เครื่อง เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ และร่วมโครงการวิจัยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการดำเนินการเกี่ยวกับการทำฝนในเมฆเย็นที่ระดับความสูงเกิน 20,000 ฟุต โดยนำเครื่องบินโจมตีแบบที่ 6 หรือ บ.จ.6 (A-37) เข้าร่วมโครงการวิจัย จำนวน 2 เครื่อง ปัจจุบันกองทัพอากาศได้สนองพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโครงการพระราชดำริฝนหลวง โดยจัดอากาศยานจำนวน 12 เครื่อง อาทิ เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก จำนวน 4 เครื่อง, เครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ 2 จำนวน 6 เครื่อง และเครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 จำนวน 2 เครื่อง และยังสนับสนุนฐานปฏิบัติการให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั่วประเทศ 10 กองบิน และโรงเรียนการบิน อย่างไรก็ตาม การบินทำฝนหลวงเป็นภารกิจที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ เนื่องจากนักบินต้องฝึกและทำการบินหลีกเลี่ยงสภาพอากาศที่แปรปรวน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการบิน แต่การบินทำฝนหลวงนักบินจำเป็นต้องบินเข้าหาเมฆ เป็นการบินที่มีความเสี่ยง ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวน หรือเข้าใกล้พายุฝนฟ้าคะนองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้”

ดังนั้น การขึ้นบินแต่ละครั้ง นักบินและเจ้าหน้าที่ต้องวางแผนเตรียมการด้วยความระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบ โดยใช้ความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจฝนหลวงประสบความสำเร็จและปลอดภัย ทั้งนี้ การปฏิบัติการบินฝนหลวงของ ทอ. เฉลี่ยทำการบินปีละประมาณ 700 เที่ยวบิน คิดเป็นเวลาบินเฉลี่ยประมาณ 800 ชั่วโมงบิน ใช้สารฝนหลวงประมาณ 1,000 ตันต่อปี ใช้พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ปฏิบัติภารกิจยับยั้งพายุลูกเห็บ จำนวน 200 นัดต่อปี และพลุสารดูดความชื้น จำนวน 100 นัดต่อปี ซึ่งผลการปฏิบัติประสบผลสำเร็จ เป็นผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อน และปริมาณน้ำฝนในพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก สามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาภัยอันอาจจะเกิดจากพายุลูกเห็บได้อีกด้วย

ผบ.ทอ.นำกำลังพลเทิดพระเกียรติ "ในหลวง ร.9" เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” พร้อมปฏิญาณตนสืบสานพระราชดำริ 14 พ.ย. 2559 11:32 14 พ.ย. 2559 11:53 ไทยรัฐ