วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปตท.ปรับกลยุทธ์ดันกำไรเพิ่มเท่าตัว

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปีนี้ ว่า มีผลกำไร 40,067 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20,827 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นผลจากการดำเนินตามแผนกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ตกต่ำในช่วงที่ผ่านมา ประกอบด้วย การดำเนินการที่ทำทันที หาโอกาสการลงทุนต่อเนื่องในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ และการแสวงหาธุรกิจใหม่เพื่อความยั่งยืน โดยทำทันทีผ่าน “โครงการเพิ่มผลผลิต” ต่างๆ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ทำให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ออกมาได้มากขึ้น การลดต้นทุน การบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดซื้อพัสดุ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ร่วมกับหน่วยงานในกลุ่ม ปตท. การเพิ่มยอดขายในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจน้ำมัน

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยตามสัดส่วนที่ ปตท.ถือหุ้น ก็มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นจากการปฏิบัติตามนโยบายลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพเช่นกัน โดยบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จกับโครงการ “SAVE to be SAFE” ซึ่งให้ความสำคัญกับการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นควบคู่กับการเพิ่มรายได้ ในขณะที่ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นก็มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น กำไรขั้นต้นต่อหน่วยสูงขึ้น ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยตามสัดส่วนที่ ปตท.ถือหุ้นนั้นมีกำไรสุทธิ 35,455 ล้านบาท

ดังนั้น ปตท.และบริษัทย่อยจึงมีกำไร 75,522 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 55,774 ล้านบาท ในขณะที่งบดุล ณ วันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา ปตท.และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 2,114,468 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 982,425 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,132,043 ล้านบาท.

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปีนี้ ว่า มีผลกำไร 40,067 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20,827 ล้านบาท 14 พ.ย. 2559 00:59 14 พ.ย. 2559 00:59 ไทยรัฐ