วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"กรมท่องเที่ยว”จัดระเบียบนักท่องเที่ยว เส้นทางพระบรมมหาราชวัง-วัดพระแก้ว

"กรมท่องเที่ยว”จัดระเบียบนักท่องเที่ยว เส้นทางพระบรมมหาราชวัง-วัดพระแก้ว

  • Share:

นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า “กรมการท่องเที่ยวได้รวบรวมตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้าชมพระบรมมหาราชวังจากสำนักพระราชวัง ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2559 ซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมได้ตามปกติ พบว่าได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมาก โดยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าชมในพระบรมมหาราชวังนับตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 10 พ.ย.2559 เป็นจำนวน 82,154 คน และในแต่ละวัน 75-85% เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มากับกรุ๊ปทัวร์ ส่วนที่เหลือ 15-25% เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาด้วยตัวเองจากภูมิภาคยุโรปและอเมริกา”

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าในระยะหลังนักท่องเที่ยวได้หันมาใช้บริการทางเรือมากขึ้น เนื่องจากระยะของทางเดินใกล้กว่าเดินจากโรงแรมรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ กรุ๊ปทัวร์ยังจัดให้นักท่องเที่ยวที่เข้าชมพระบรม มหาราชวังได้ไปเที่ยวชมวัดพระเชตุพนฯก่อนที่จะไปลงเรือที่ท่าช้าง เพื่อท่องเที่ยวในจุดอื่นต่อไป

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบใหม่ของสำนักพระราชวัง กรมการท่องเที่ยวได้หารือร่วมกับผู้แทนสำนักพระราชวัง เกี่ยวกับการจัดเส้นทางการนำชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยกำหนดจุดบรรยายไว้รวม 16 จุดต่อการบรรยาย 1 รอบ ซึ่งแต่ละรอบการบรรยายจะใช้เวลาประมาณ 45 นาที และได้ร่วมกับสำนักพระราชวังจัดอบรมมัคคุเทศก์ จำนวน 200 คน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้เข้าใจวิธีปฏิบัติการนำชม การแต่งกาย การใช้ชุด Audio เนื้อหาการบรรยายแต่ละจุดให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ธ.ค.2559 และจะทยอยอบรมรุ่นต่อๆไป เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือน ม.ค.2560 ซึ่งมัคคุเทศก์ที่ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแล้ว กรมการท่องเที่ยวและสำนักพระราชวังจะเป็นผู้ออกบัตรมัคคุเทศก์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายในพระบรมมหาราชวัง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้