วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ศธ.รวมพระราชดำรัสในหลวง ร. 9 ด้านการศึกษา

ศธ.รวมพระราชดำรัสในหลวง ร. 9 ด้านการศึกษา

  • Share:

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ตามที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ สกศ.รวบรวมพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เกี่ยวกับการศึกษา โดย สกศ.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหนังสือ “7 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี รวมพระบรมราโชวาท พระราชดำรัสด้านการศึกษา” โดยมี ศ. (พิเศษ) ดร.ธงทอง จันทรางศุและ ศ.กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์ เป็นที่ปรึกษา ซึ่งขณะนี้คณะทำงานได้รวบรวมพระราชดำรัสของพระองค์ท่านในช่วง 7 ทศวรรษที่ทรงครองสิริราชสมบัติพบว่ามีมากกว่า 3,000 องค์ ซึ่งคณะกรรมการฯจะคัดเลือกมา 200 องค์และจะคัดเลือกให้เหลือ 89 องค์ เพื่อจัดเป็นรูปเล่ม

เลขาธิการ สกศ. กล่าวอีกว่า เมื่อ สกศ.จัดทำต้นฉบับแล้วเสร็จจะนำเสนอต่อสำนักพระราชวังเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง และจัดพิมพ์ให้แล้วเสร็จภายใน 100 วันการเสด็จสวรรคต โดยจะจัดพิมพ์เป็นหนังสือ 5,000 เล่ม บันทึกในรูปแบบซีดี 35,000 ชุดเพื่อแจกให้สถานศึกษาและนำขึ้นเว็บไซต์ สกศ.ให้ผู้สนใจดาวน์โหลด และจากการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเรื่องดังกล่าวต่อ พล.อ.ดาว์พงษ์ ได้รับคำแนะนำว่าควรจำแนกพระราชดำรัสตามช่วงเวลาในแต่ละทศวรรษ พร้อมจัดกลุ่มว่าทรงมีพระราช– ดำรัสเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษาและครูอาจารย์อย่างไร เพื่อประชาชนจะได้เข้าใจ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้